Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Izraz v glosarju:

Sistem registriranih izvoznikov

Sistem izdajanja potrdil o poreklu blaga, ki se od 1. januarja 2017 uporablja za splošni sistem preferencialov Evropske unije. Temelji na načelu lastne izjave o skladnosti s strani gospodarskih subjektov, ki sami izpolnijo tako imenovane izjave o izvoru. za izdelavo navedbe o poreklu morajo biti gospodarski subjekti registrirani v podatkovni bazi s strani pristojnih organov države, v kateri poslujejo. Gospodarski subjekt bo postal „registrirani izvoznik“.

Povezane vsebine

Sistem REX

Share this page:

Hitre povezave