Term fra ordlisten:

Systemet med registrerede eksportører

Ordningen for certificering af varers oprindelse, som siden den 1. januar 2017 har været gældende for Den Europæiske Unions generelle toldpræferencesystem (GSP). Den er baseret på et princip om egenerklæring om overensstemmelse foretaget af økonomiske aktører, der udfylder sig selv såkaldte erklæringer om oprindelse. for at være berettiget til at udfærdige en udtalelse om oprindelse skal de økonomiske aktører registrere sig i en database af de kompetente myndigheder i det land, hvor de driver deres virksomhed. Den erhvervsdrivende bliver en "registreret eksportør".

Relateret indhold:

REX-systemet

Del denne side: