REX-systemet

REX-systemet er et særligt tilfælde af fakturaerklæringer, der bygger på et princip om selvcertificering foretaget af erhvervsdrivende, der selv udsteder såkaldte "udtalelser om oprindelse".

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som tilføjes af den registrerede eksportør på fakturaen eller ethvert andet handelsdokument. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til EU-toldkodeksen IA (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

For at de økonomiske aktører kan udfærdige en udtalelse om oprindelse, skal de registreres i en database af de kompetente myndigheder i deres oprindelsesland. Efter denne registrering bliver den økonomiske operatør en "registreret eksportør".

Oplysninger om den registrerede eksportørs data offentliggøres på REX-webstedet, hvor økonomiske aktører kan kontrollere gyldigheden af registreringer af registrerede eksportører, der indgiver udtalelser om oprindelse.

Bemærk, at for sendinger af en værdi på under 6,000 EUR kan erklæringen om oprindelse foretages uden registreringspligt.

Gradvis gennemførelse af REX-systemet

REX-systemet erstatter gradvist det nuværende system baseret på oprindelsescertifikater, der er udstedt af statslige myndigheder, og på fakturaerklæringer, der udfærdiges af økonomiske aktører.

Det er først og fremmest blevet anvendt til den generelle præferenceordning (GSP) og skal anvendes fuldt ud af alle GSP-lande inden juni 2020.

Se den nuværende status for gennemførelsen og listen over lande, der anvender den her.

Del denne side:

Genveje