Žodynėlio terminas:

Registruotųjų eksportuotojų sistema

Prekių kilmės sertifikavimo sistema, taikoma nuo 2017 m. sausio 1 d. pagal Europos Sąjungos bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą (BLS). Jis grindžiamas ekonominės veiklos vykdytojų, kurie patys surašo vadinamuosius pareiškimus apie kilmę, atitikties savideklaracijos principu. kad galėtų surašyti pareiškimą apie prekių kilmę, ekonominės veiklos vykdytojai turės būti užregistruoti šalies, kurioje jie vykdo veiklą, kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Ekonominių operacijų vykdytojas taps registruotuoju eksportuotoju.

Susijęs turinys:

REX sistema

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos