Term uit de woordenlijst:

Systeem van geregistreerde exporteurs

Het systeem van certificering van de oorsprong van goederen dat sinds 1 januari 2017 van toepassing is op het algemeen preferentiestelsel (APS) van de Europese Unie. Zij is gebaseerd op een beginsel van eigen verklaring van overeenstemming door de marktdeelnemers, die zelf zogenaamde verklaringen betreffende oorsprong invullen. om een attest van oorsprong te mogen opstellen, moeten de marktdeelnemers worden geregistreerd in een databank van de bevoegde autoriteiten van het land waar zij hun bedrijf uitoefenen. De marktdeelnemer wordt een „geregistreerde exporteur”.

Gerelateerde inhoud:

REX-systeem

Deze pagina delen:

Snelle links