REX-systeem

Het REX-systeem is een bijzonder geval van factuurverklaringen, gebaseerd op het beginsel van zelfcertificering door marktdeelnemers die zichzelf zogenaamde „attesten van oorsprong” afgeven.

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur op de factuur of een ander handelsdocument is toegevoegd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 bij het DWU UV/DWU (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (PB L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Om een attest van oorsprong op te stellen, moeten marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten van hun land van oorsprong in een databank zijn geregistreerd. Na deze registratie wordt de marktdeelnemer een „geregistreerde exporteur”.

Informatie over de gegevens van de geregistreerde exporteur wordt gepubliceerd op de EU-REX-website, waar marktdeelnemers de geldigheid van de registraties van de geregistreerde exporteurs die attesten van oorsprong indienen, kunnen verifiëren.

Let op: voor zendingen met een waarde van minder dan 6,000 EUR kan het attest van oorsprong zonder registratieplicht worden opgesteld.

Geleidelijke invoering van het REX-systeem

Het REX-systeem vervangt geleidelijk het huidige systeem op basis van door overheidsinstanties afgegeven certificaten van oorsprong en factuurverklaringen van marktdeelnemers.

Het is voor het eerst en geleidelijk toegepast voor het stelsel van algemene preferenties (SAP) en zal naar verwachting uiterlijk in juni 2020 volledig door alle SAP-landen worden toegepast.

Zie de huidige stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de lijst van landen die deze toepassen

Deze pagina delen:

Snelle links