Terminu tal-glossarju:

Sistema ta’ Esportatur Reġistrat

Is-sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija li tapplika għas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) tal-Unjoni Ewropea mill-1 ta’ Jannar 2017. Hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ awtodikjarazzjoni ta’ konformità mill-operaturi ekonomiċi, li jlestu lilhom infushom l-hekk imsejħa dikjarazzjonijiet dwar l-Origina.Biex ikunu intitolati li jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-oriġini, l-operaturi ekonomiċi se jkollhom jiġu rreġistrati f’bażi tad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż fejn qed joperaw in-negozju tagħhom. L-operatur ekonomiku se jsir “esportatur irreġistrat”.

Kontenut relatat:

Sistema REX

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr