Is-sistema REX

Is-sistema REX hija każ partikolari ta’ dikjarazzjonijiet ta’ fattura, ibbażati fuq prinċipju ta’ awtoċertifikazzjoni minn operaturi ekonomiċi li joħorġu huma stess l-hekk imsejħa “dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini”.

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini miżjuda mill-esportatur irreġistrat fuq il-fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini jinsab fl-Anness 22–07 tal-AI KDU (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (ĠU L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Biex ikunu intitolati jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-oriġini, l-operaturi ekonomiċi jridu jkunu rreġistrati f’bażi tad-data mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Wara din ir-reġistrazzjoni l-operatur ekonomiku jsir “esportatur irreġistrat”.

L-informazzjoni dwar id-data tal-esportatur irreġistrat tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-EU REX fejn l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jivverifikaw il-validità tar-reġistrazzjonijiet tal-esportaturi rreġistrati li jissottomettu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini.

Innota li għal kunsinni ta’ valur inqas minn EUR 6,000, id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mingħajr obbligu ta’ reġistrazzjoni.

Implimentazzjoni progressiva tas-Sistema REX

Is-sistema REX qed tissostitwixxi progressivament is-sistema attwali bbażata fuq iċ-ċertifikati tal-oriġini maħruġa mill-awtoritajiet governattivi u fuq id-dikjarazzjonijiet tal-fattura magħmula mill-operaturi ekonomiċi.

Dan ġie applikat l-ewwel u gradwalment għas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) u huwa previst li jiġi applikat bis-sħiħ mill-pajjiżi kollha tal-SĠP sa Ġunju 2020.

Ara l-istat attwali tal-implimentazzjoni tagħha u l-lista tal-pajjiżi li japplikawha hawnhekk

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr