Termin ze słowniczka:

System zarejestrowanych eksporterów

System certyfikacji pochodzenia towarów, który obowiązuje w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji (GSP) Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2017 r. Opiera się ona na zasadzie deklaracji własnej zgodności przez podmioty gospodarcze, które same wypełniają tzw. oświadczenia w sprawie Origin.Aby być uprawnione do sporządzania oświadczenia o pochodzeniu, podmioty gospodarcze będą musiały być zarejestrowane w bazie danych przez właściwe organy państwa, w którym prowadzą działalność. Podmiot gospodarczy stanie się „zarejestrowanym eksporterem”.

Powiązane treści:

System REX

Udostępnij tę stronę: