Pojem v slovníku:

Systém registrovaných vývozcov

Systém osvedčovania pôvodu tovaru, ktorý sa uplatňuje na všeobecný systém preferencií (VSP) Európskej únie od 1. januára 2017. Vychádza zo zásady vlastného vyhlásenia o zhode zo strany hospodárskych subjektov, ktoré sa pripájajú k vyhláseniam o pôvode. na to, aby mohli vyhotoviť vyhlásenie o pôvode, musia byť hospodárske subjekty zaregistrované v databáze príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Hospodársky subjekt sa stane „registrovaným vývozcom“.

Súvisiaci obsah:

Systém REX

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy