REX sistēma

REX sistēma ir īpašs rēķindeklarācijas gadījums, kura pamatā ir pašsertifikācijas princips, ko veic uzņēmēji, kuri paši izdod tā sauktos “paziņojumus par izcelsmi”.

Paziņojums par izcelsmi ir izcelsmes deklarācija, ko reģistrētais eksportētājs pievieno rēķinā vai citā tirdzniecības dokumentā. Paziņojuma par izcelsmi teksts ir iekļauts SMK IA (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (OV L-343 29/12/2015)) (CELEX 32015R2447) 22-07. pielikumā.

Lai ekonomikas dalībniekiem būtu tiesības sagatavot paziņojumu par izcelsmi, to izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm ir jāreģistrējas datubāzē. Pēc šīs reģistrācijas komersants kļūs par “reģistrētu eksportētāju”.

Informācija par reģistrētā eksportētāja datiem ir publicēta ES REX tīmekļa vietnē, kur uzņēmēji var pārbaudīt to reģistrēto eksportētāju reģistrācijas derīgumu, kuri iesniedz paziņojumus par izcelsmi.

Jāņem vērā, ka attiecībā uz sūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 6, izcelsmes paziņojumu var sagatavot bez reģistrēšanas pienākuma.

REX sistēmas pakāpeniska īstenošana

REX sistēma pakāpeniski aizstāj pašreizējo sistēmu, kuras pamatā ir valdības iestāžu izdoti izcelsmes sertifikāti un rēķindeklarācijas, ko sagatavojuši uzņēmēji.

To pirmoreiz un pakāpeniski piemēro vispārējo preferenču sistēmai (VPS), un ir paredzēts, ka visas VPS valstis to pilnībā piemēros līdz 2020. gada jūnijam.

Skatīt tās pašreizējo īstenošanas stāvokli un to valstu sarakstu, kuras to piemēro.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites