Systém REX

Systém REX je konkrétním případem prohlášení na faktuře, který je založen na principu autocertifikace ze strany hospodářských subjektů, které samy vydávají „deklarace o původu“.

Deklarace o původu je prohlášení o původu doplněné registrovaným vývozcem na faktuře nebo jiném obchodním dokladu. Znění deklarace o původu je uvedeno v příloze 22–07 prováděcího aktu (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447) (Úř. věst. L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Aby byly hospodářské subjekty oprávněny vyhotovovat deklaraci o původu, musí být registrovány v databázi příslušnými orgány jejich země původu. Po tomto zápisu se hospodářský subjekt stane „registrovaným vývozcem“.

Informace o údajích registrovaných vývozců jsou zveřejňovány na internetových stránkách REX EU, kde jsou hospodářské subjekty schopny ověřit platnost registrací registrovaných vývozců, kteří předloží prohlášení o původu.

Poznámka: u zásilek o hodnotě nižší než 6,000 EUR lze prohlášení o původu vyhotovit bez povinnosti registrace.

Postupné zavádění systému REX

Systém REX postupně nahrazuje stávající systém založený na osvědčeních o původu vydávaných vládními orgány a na prohlášeních o faktuře vyhotovených hospodářskými subjekty.

Tento systém byl poprvé a postupně uplatňován v rámci systému všeobecných celních preferencí (GSP) a předpokládá se, že všechny země GSP budou plně uplatňovány do června 2020.

Viz aktuální stav provádění a seznam zemí, které jej používají zde.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy