REX-järjestelmä

REX-järjestelmä on kauppalaskuilmoitusten erityistapaus, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat, jotka antavat itse alkuperävakuutuksia, antavat itse todistuksen.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä lisää kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan. Alkuperävakuutuksen teksti on UTK:n täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447) liitteessä 22–07.

Jotta talouden toimijat voisivat laatia alkuperävakuutuksen, niiden alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan. Tämän rekisteröinnin jälkeen talouden toimijasta tulee rekisteröity viejä.

Tiedot rekisteröidyn viejän tiedoista julkaistaan EU:n REX-jaoston verkkosivustolla, jolla talouden toimijat voivat tarkistaa alkuperävakuutuksia esittävien rekisteröityjen viejien rekisteröintien pätevyyden.

Huomaa, että alle 6000 euron arvoisista lähetyksistä alkuperävakuutus voidaan laatia ilman rekisteröintivelvoitetta.

REX-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

REX-järjestelmä korvaa asteittain nykyisen järjestelmän, joka perustuu valtion viranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ja talouden toimijoiden laatimiin kauppalaskuilmoituksiin.

Sitä on sovellettu ensin ja asteittain yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP), ja kaikkien GSP-maiden odotetaan soveltavan sitä täysimääräisesti kesäkuuhun 2020 mennessä.

Ks. sen täytäntöönpanon nykytilanne ja luettelo sitä soveltavista maista täältä

Jaa tämä sivu: