Sistemul REX

Sistemul REX este un caz particular al declarațiilor pe factură, bazat pe principiul autocertificării de către operatorii economici care emit așa-numite „atestate de origine”.

Un atestat de origine este o declarație de origine adăugată de exportatorul înregistrat pe factură sau pe orice alt document comercial. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la APA CVU [regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (JO L 343 29/12/2015)] (CELEX 32015R2447).

Pentru a avea dreptul de a întocmi un atestat de origine, operatorii economici trebuie să fie înregistrați într-o bază de date de către autoritățile competente din țara lor de origine. În urma acestei înregistrări, operatorul economic va deveni „exportator înregistrat”.

Informațiile privind datele exportatorului înregistrat sunt publicate pe site-ul web al UE REX, unde operatorii economici sunt în măsură să verifice valabilitatea înregistrărilor exportatorilor înregistrați care prezintă atestate de origine.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru transporturile cu o valoare mai mică de 6,000 EUR, atestatul de origine nu poate fi întocmit fără obligația de înregistrare.

Punerea în aplicare progresivă a sistemului REX

Sistemul REX înlocuiește treptat sistemul actual bazat pe certificatele de origine eliberate de autoritățile guvernamentale și pe declarațiile pe factură întocmite de operatorii economici.

Acesta a fost aplicat mai întâi și treptat pentru sistemul generalizat de preferințe (SGP) și se preconizează că va fi aplicat integral de toate țările SGP până în iunie 2020.

A se vedea stadiul actual al punerii sale în aplicare și lista țărilor care o aplică aici

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante