Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Žodynėlio terminas:

Valstybė narė

Viena iš 27 Europos Sąjungai priklausančių šalių. Daugiau

Share this page:

Sparčiosios nuorodos