Acordul de parteneriat UE-Mexic

Relațiile comerciale bilaterale dintre UE și Mexic sunt reglementate de Acordul de parteneriat, care se aplică cu titlu provizoriu din 2000.

Uniunea Europeană și Mexicul negociază în prezent un nou acord de asociere UE-Mexic care urmărește să înlocuiască actualul acord de parteneriat.

Informații suplimentare

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privindregulile de origineși procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine figurează în anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic din 23 martie 2000 privind definirea conceptului de produse originare și metode de cooperare administrativă (JO L 245, 29.9.2000, p. 953).

Regulile specifice produselor au fost adaptate la modificările aduse clasificării mărfurilor prin Sistemul armonizat din 2002. Decizia nr. 5/2002 a Consiliului mixt (JO L 44, 18.2.2003, p. 1) conține „noul” apendice II (împreună cu alte câteva dispoziții) care a fost republicat în întregime.

Anexa III a fost modificată pentru a ține seama de extinderea UE din 2004 prin Decizia nr. 3/2004 a Consiliului mixt (JO L 293, 16.9.2004, p. 15). Modificările legate de extinderea UE din 2007 au fost introduse prin Decizia nr. 2/2008 a Consiliului mixt (JO L 198, 26.7.2008, p. 55).

Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt UE-Mexic (JO L 279, 23.10.2007, p. 15) a introdus anumite modificări ale regulilor de origine cuprinse în anexa III, care se referă la următoarele:

 • prelungirea aplicării temporare a două norme specifice produselor prevăzute în apendicele II litera (a) și referitoare la anumite produse chimice, până la 30 iunie 2009
 • prelungirea aplicării temporare a normelor specifice produselor prevăzute în apendicele II litera (a) și referitoare la produsele din piele, până la încheierea negocierilor actuale din cadrul OMC
 • modificarea metodei de gestionare utilizate pentru alocarea contingentelor anuale stabilite în apendicele II pentru produsele textile exportate din UE în Mexic, de la un sistem de licitație la principiul „primul venit, primul servit”
 • modificarea metodei de gestionare utilizate pentru alocarea contingentelor anuale prevăzute în apendicele II litera (a) pentru încălțămintea exportată din UE în Mexic, de la un sistem de licitație la principiul „primul venit, primul servit”
 • modificarea regulii de origine prevăzute în apendicele II pentru produsele clasificate la poziția 1904 din Sistemul armonizat
 • modificarea regulii de origine prevăzute în apendicele II pentru produsele clasificate la poziția 7601 din Sistemul armonizat

Produsul meu este originar din UE sau Mexic în conformitate cu Acordul global UE-Mexic?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de un tarif preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului global UE-Mexic, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Mexic.

Un produs este originar din UE sau din Mexic, dacă este

 

Exemple de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în sectorul textilelor și al îmbrăcămintei, precum și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă mai multă flexibilitate pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului.
 • toleranța nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțe specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5-7 din apendicele I „Note introductive” ale regulilor de origine specifice produsului

Cumul

 • Cumul bilateral – materialele originare din Mexic pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în protocol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de transport direct.

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE în Mexic (și viceversa) fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Transbordarea sau antrepozitarea temporară într-o țară terță este permisă în cazul în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale și nu sunt supuse altor operațiuni decât:

 • descărcare
 • reîncărcarea
 • orice operațiune destinată păstrării lor în stare bună

Va trebui să furnizați autorităților vamale din țara importatoare dovada transportului direct.

Rambursarea drepturilor

În temeiul Acordului global UE-Mexic, nu este posibil să se obțină o rambursare pentru taxele plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Dacă doriți să solicitați un tarif preferențial, va trebui să respectați procedurile de origine și să solicitați verificarea cererii dumneavoastră de către autoritățile vamale din țara în care vă importați mărfurile. Procedurile sunt prevăzute în titlul V privind dovada de origine și în titlul IV privind acordurile de cooperare administrativă.

Cum să solicitați un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi fie

 • unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau
 • o declarație de origine

Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni de la data eliberării.

Nu este necesară nicio dovadă de origine atunci când valoarea totală a transportului nu depășește

 • 500 EUR pentru ambalaje mici sau
 • 1,200 EUR pentru bagajele personale

Consultați notele explicative la anexa III (inclusiv nota explicativă revizuită la articolul17) pentru detalii privind completarea sau întocmirea dovezilor de origine.

Certificat de circulație EUR.1

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sunt eliberate în Mexic de către „Secretaría de Economía” (Ministerul Economiei). Ministerul Economiei este, de asemenea, responsabil de

 • acordarea, monitorizarea și retragerea autorizațiilor exportatorilor autorizați
 • controale postverificare în urma unei cereri din partea unei autorități vamale dintr-un stat membru al UE

Autoritatea vamală din Mexic poate solicita autorităților vamale din statele membre ale UE să verifice caracterul originar al mărfurilor sau autenticitatea dovezii de origine. Exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care să dovedească caracterul originar al produselor în cauză. Mai precis, pentru Mexic, clasificarea tarifară de 4 cifre a mărfurilor exportate trebuie indicată în caseta 8 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Apendicele III include un model de certificat EUR.1 și oferă indicații privind completarea acestuia.

Declarațiade origine

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din Mexic, furnizând o declarație de origine. Poate fi realizată prin:

 • un exportator autorizat sau
 • de către orice exportator, cu condiția ca valoarea totală a produselor să nu depășească 6,000 EUR

Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să fiți în măsură să îndepliniți autorităților vamale competente („Secretaria Economia” din cadrul Ministerului Economiei din partea mexicană) caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le pot impune. Autoritățile competente vă pot retrage statutul aprobat în cazul în care îl abuzați în vreun fel. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale competente („Secretaria Economia” din cadrul Ministerului Economiei din partea mexicană).

Cum se întocmește o declarație de origine

 • exportatorul ar trebui să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora.

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială....

Textul declarației pe factură poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale UE și se găsește în apendicele IV. Verificați cu autoritățile vamale din țara dumneavoastră eventualele cerințe suplimentare pe care acestea le-ar putea avea.

Trebuie să semnați personal declarația pe factură. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră.

O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca aceasta să fie prezentată autorității vamale din țara importatoare nu mai lungă decât perioada stabilită în legislația internă a fiecărei părți: doi ani în UE și un an în Mexic

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părții importatoare și cele exportatoare
 • verificare efectuată de autoritățile vamale locale. Vizitele părții importatoare la exportator nu sunt permise

Autoritățile părții exportatoare stabilesc definitiv originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante