APE - Comunitatea Africii de Est

APE UE-CAE va facilita investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în Africa de Est. Aflați cum acordurile de parteneriat economic (APE) ale UE cu 6 state africane ar putea aduce în curând beneficii comerțului dumneavoastră.

Dintr-o privire

CAE este una dintre cele mai integrate comunități economice regionale din Uniunea Africană. Este o uniune vamală, majoritatea bunurilor și serviciilor fiind comercializate fără taxe vamale între statele membre și având un tarif extern comun cu țările terțe. Ca piață comună, persoanele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber. În plus, CAE intenționează să instituie o uniune monetară în 2023 și să promoveze o integrare politică mai strânsă.

Negocierile pentru APE UE-CAE s-au încheiat cu succes în octombrie 2014. Acordul a fost deja semnat de Kenya, Rwanda și toate statele membre ale UE. Intrarea în vigoare așteaptă încă semnarea de către celelalte state membre ale CAE (Tanzania, Uganda, Burundi, pe lângă Sudanul de Sud), înainte de ratificarea de către toate părțile.

Odată intrat în vigoare, APE UE-CAE va oferi acces imediat, fără taxe vamale și fără contingente, pe piața UE pentru toate exporturile CAE, combinat cu deschiderea parțială și treptată a pieței CAE pentru importurile din UE.

Acordul conține, de asemenea, dispoziții detaliate privind regulile de origine și măsurile sanitare și fitosanitare. Acesta interzice restricțiile nejustificate sau discriminatorii la importuri și exporturi, sprijinind astfel eforturile CAE de a elimina barierele netarifare din comerțul intra-CAE.

În plus, capitolele privind agricultura și pescuitul vizează consolidarea cooperării în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor. Părțile se angajează, de asemenea, să continue negocierile privind comerțul cu servicii și normele legate de comerț care abordează dezvoltarea durabilă, politica în domeniul concurenței, investițiile și dezvoltarea sectorului privat, drepturile de proprietate intelectuală și transparența în domeniul achizițiilor publice.

Țări beneficiare

 • Burundi – în curs de semnare. Face obiectul sistemului „totul în afară de arme” (EBA).
 • Kenya – APE a fost semnat și ratificat. Nu sunt acoperite de ABE. Se bucură de acces fără taxe vamale și fără contingente pe piața UE.
 • Rwanda – a semnat APE. Acoperită de ABE.
 • Tanzania – În așteptarea semnării. Acoperită de ABE.
 • Uganda – În așteptarea semnării. Acoperită de ABE.
 • South Soudan – nu a participat la negocieri, deoarece s-a alăturat CAE în 2016. Poate adera la acord atunci când acesta intră în vigoare. Nu este membru al OMC. Acoperită de ABE.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor CAE

APE UE-CAE prevede dispoziții asimetrice în favoarea țărilor CAE, cum ar fi excluderea produselor sensibile de la liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile și garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și protecția industriei incipiente.

 • În timp ce piețele UE sunt deschise imediat și pe deplin, piața CAE se deschide parțial și treptat importurilor din UE, ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare.

Tarife

 • UE va acorda acces fără taxe vamale și contingente în proporție de 100 % la toate importurile care provin din țările CAE. Accesul la piața UE este permanent, deplin și liber pentru toți
 • Țările CAE elimină treptat 82,6 % din taxele vamale, pe o perioadă de 15-25 de ani. Produsele sensibile sunt excluse în întregime de la liberalizare, inclusiv diverse produse agricole, vinuri și băuturi spirtoase, produse chimice, materiale plastice, hârtie pe bază de lemn, textile și îmbrăcăminte, încălțăminte, produse ceramice, sticlărie, articole din metale comune și vehicule.
 • În cazul în care importurile unor bunuri din UE în țările Parteneriatului estic cresc brusc, țările CAE pot aplica măsuri de salvgardare, cum ar fi contingentele de import și reintroducerea taxelor.
 • Se impun limite pentru eventualele taxe suplimentare la export pentru materiile prime și produsele alimentare neprelucrate. În consecință, membrii CAE vor putea impune noi taxe la export numai după notificarea UE și pentru o perioadă limitată de timp.
 • Utilizați opțiunea de căutare a My Trade Assistant pentru a găsi informații exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dvs. specific, luând în considerare țara sa de origine și de destinație. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Reguli de origine

Pentru a beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să îndeplinească regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să verificați „Instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)” din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră îndeplinește regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine sunt disponibile mai jos.

Regulile de origine flexibile permit țărilor CAE să exporte produse cu factori de producție din alte țări, în special în sectoare-cheie - agricultură, pescuit și textile și îmbrăcăminte. De exemplu, un produs textil poate intra în UE cu scutire de taxe vamale dacă cel puțin o etapă a producției sale – cum ar fi țeserea sau tricotarea – a avut loc într-o țară APE.

Toleranță

Toleranțele incluse în EPA sunt mai indulgente decât cele obișnuite. Acestea se ridică la 15 % din prețul franco fabrică al produsului final, în loc de 10 % prevăzut în majoritatea acordurilor UE. Pentru textile și îmbrăcăminte, se vor aplica toleranțe specifice.

Cumulul

APE include următoarele tipuri de cumul:

 • Cumulul bilateral cu UE
 • Cumulul diagonal și integral cu TTPM și țările ACP, în anumite condiții.
 • Cumulul cu țările vecine în curs de dezvoltare, în anumite condiții.

Transportul direct

Dovada transportului direct trebuie prezentată autorităților vamale ale țării importatoare.

Inconvenientul taxei

Rambursarea poate fi solicitată pentru taxele plătite pentru materialele care au fost anterior importate pentru prelucrare ulterioară și apoi exportate într-o țară care a semnat un APE cu UE.

Condițiile navei

Peștele capturat în marea liberă și în zonele economice exclusive ale țărilor CAE poate fi considerat originar dintr-o țară CAE numai atunci când este capturat de nave care îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se referă la locul de înmatriculare a unei nave, la pavilionul sub care aceasta navighează și la proprietatea sa.

Nu există nicio cerință specifică privind naționalitatea echipajului, a comandanților sau a ofițerilor. Aceste cerințe, care figurau în Acordul inițial de la Cotonou, au fost acum eliminate pentru a facilita acordarea originii peștelui capturat de țările APE.

Reguli de origine specifice produsului

 • Normele specifice produselor sunt incluse în anexa II la APE UE-CAE.
 • Verificați regulile de origine specifice produsului dvs. prin intermediul My Trade Assistant

Cerințe referitoare la produse

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile[link] pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dvs. și țării sale de origine în baza de date My Trade Assistant.

Cerințe de sănătate și siguranță SPS

Documente și proceduri de vămuire

Dovezi de origine

 • Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să puteți dovedi autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le pot impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de niveluri preferențiale ale taxelor vamale, produsele originare din țările CAE trebuie să fie însoțite de o dovadă a originii. Dovada originii rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi:
  • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 - eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care să ateste caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe ale Protocolului privind regulile de origine.
  • o declarație pe factură – emisă de orice exportator, pentru trimiteri cu o valoare mai mică sau egală cu 6 000 EUR, sau de exportatori autorizați, pentru trimiteri de orice valoare. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care dovedesc caracterul originar al produselor dumneavoastră.

Alte documente

 • Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietatea intelectuală și indicațiile geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investiții

Altele (concurență, comerț și dezvoltare durabilă)

Concurență

 • Începând din 2014, UE a oprit subvențiile la export pentru toate produsele exportate către toate țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile care denaturează producția și comerțul
 • Capitolul privind agricultura garantează că UE nu va aplica subvenții la export, nici măcar în perioade de criză a pieței.
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permite declanșarea unor măsuri de protecție a sectoarelor industriale și a industriei emergente CAE.

Dezvoltare durabilă

 • Capitolul privind agricultura este orientat către dezvoltarea agricolă durabilă, inclusiv securitatea alimentară, dezvoltarea rurală și reducerea sărăciei în CAE. Acesta angajează părțile la un dialog politic aprofundat privind agricultura și securitatea alimentară, inclusiv transparența în ceea ce privește politicile lor interne respective.
 • Capitolul privind pescuitul consolidează cooperarea privind utilizarea durabilă a resurselor în domeniul pescuitului, cum ar fi evaluarea și gestionarea resurselor; monitorizarea impactului asupra mediului, a impactului economic și social; conformitatea cu legislația națională existentă și cu instrumentele internaționale relevante; controlul și supravegherea eficace pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;
 • Capitolul privind cooperarea economică și pentru dezvoltare vizează creșterea competitivității economiilor CAE, consolidarea capacității de aprovizionare și sprijinirea membrilor CAE în punerea în aplicare fără probleme a APE;
 • APE este strâns legat de Acordul de la Cotonou și de elementele sale esențiale, cum ar fi drepturile omului, democrația și statul de drept;

Integrarea regională

APE se referă atât la comerțul dintre țările CAE, cât și la comerțul cu UE.

 • APE interzice restricțiile nejustificate sau discriminatorii la importuri și exporturi, ceea ce contribuie la eforturile CAE de a eradica barierele netarifare (BNT) în comerțul intra-CAE.

Consolidarea capacităților și asistență tehnică

UE oferă sprijin, care va fi finanțat prin intermediul instrumentelor existente, în special bugetul UE pentru dezvoltare și Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul ajutorului pentru comerț.

Linkuri și documente utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante