ΣΟΕΣ — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιφερειών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να τονώνει την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 6 αφρικανικά κράτη μπορούν σύντομα να ωφελήσουν τις εμπορικές σας συναλλαγές.

Με μια ματιά

Η ΚΑΑ είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες της Αφρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για τελωνειακή ένωση, με τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες να αποτελούν αντικείμενο αδασμολόγητων συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και να έχουν κοινό εξωτερικό δασμολόγιο με τρίτες χώρες. Ως κοινή αγορά, τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Επιπλέον, η ΚΑΑ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νομισματική ένωση το 2023 και να ασκήσει πίεση για στενότερη πολιτική ολοκλήρωση.

Οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2014. Η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την Κένυα, τη Ρουάντα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έναρξη ισχύος αναμένεται ακόμη να υπογραφεί από τα άλλα κράτη μέλη της ΚΑΑ (Τανζανία, Ουγκάντα, Μπουρούντι, εκτός από το Νότιο Σουδάν), πριν από την επικύρωση από όλα τα μέρη.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΕ θα παράσχει άμεση αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλες τις εξαγωγές της ΚΑΑ, σε συνδυασμό με το μερικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ΚΑΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Απαγορεύει τους αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες της ΚΑΑ να εξαλείψει τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Επιπλέον, τα κεφάλαια για τη γεωργία και την αλιεία αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Τα μέρη δεσμεύονται επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών και τους κανόνες που σχετίζονται με το εμπόριο που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολιτική ανταγωνισμού, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Επωφελούμενες χώρες

 • Μπουρούντι — Εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από το σύστημα «όλα εκτός από όπλα» (ΕΑΤ).
 • Κένυα — Υπογραφή και κύρωση της ΣΟΕΣ. Δεν καλύπτεται από την ΕΑΤ. Διαθέτει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.
 • Ρουάντα — υπέγραψε τη ΣΟΕΣ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Τανζανία — Εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Ουγκάντα — Εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • South Soudan — Δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, καθώς προσχώρησε στην ΚΑΑ το 2016. Μπορεί να προσχωρήσει στη συμφωνία όταν αυτή τεθεί σε ισχύ. Δεν είναι μέλος του ΠΟΕ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΚΑΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ προβλέπει διατάξεις για ασυμμετρίες υπέρ των χωρών της ΚΑΑ, όπως ο αποκλεισμός των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, η αγορά της ΚΑΑ ανοίγει εν μέρει και σταδιακά στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ θα χορηγήσει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΚΑΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλους
 • Οι χώρες της ΚΑΑ καταργούν σταδιακά το 82,6 % των τελωνειακών δασμών, σε διάστημα 15-25 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων γεωργικών προϊόντων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, χημικών προϊόντων, πλαστικών, χαρτιού με βάση το ξύλο, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, υποδημάτων, κεραμικών προϊόντων, γυάλινων ειδών, ειδών από κοινά μέταλλα και οχημάτων:
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων της ΕΕ σε χώρες του ΠΔΠ αυξηθούν ξαφνικά, οι χώρες της ΚΑΑ μπορούν να εφαρμόσουν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής και η επαναφορά των δασμών.
 • Επιβάλλονται όρια στους πιθανούς πρόσθετους εξαγωγικούς φόρους επί των πρώτων υλών και των μη μεταποιημένων τροφίμων. Κατά συνέπεια, τα μέλη της ΚΑΑ θα μπορούν να επιβάλλουν νέους εξαγωγικούς φόρους μόνο αφού ενημερώσουν την ΕΕ και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες της ΚΑΑ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ αδασμολόγητα εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμο — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

Απευθείας μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για υλικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια είχαν εξαχθεί σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Όροι των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες των χωρών της ΚΑΑ μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από χώρα της ΚΑΑ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «θαλάσσονται» και στην κυριότητά τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η απόδοση καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από τις χώρες ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ανα ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες[link] που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών της ΚΑΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι:

Άλλα έγγραφα

 • Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα που στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο
 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία εγγυάται ότι η ΕΕ δεν θα εφαρμόσει εξαγωγικές επιδοτήσεις, ακόμη και σε περιόδους κρίσης της αγοράς.
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας της ΚΑΑ.

Βιώσιμη ανάπτυξη

 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία προσανατολίζεται προς τη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της αγροτικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας στην ΚΑΑ. Δεσμεύει τα μέρη να διεξαγάγουν βαθύτερο πολιτικό διάλογο για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις αντίστοιχες εσωτερικές πολιτικές τους.
 • Το κεφάλαιο για την αλιεία ενισχύει τη συνεργασία για τη βιώσιμη χρήση των πόρων στον τομέα της αλιείας, όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση των πόρων· παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων· συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς πράξεις· αποτελεσματικός έλεγχος και επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·
 • Το κεφάλαιο για την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΚΑΑ, στην ανάπτυξη ικανοτήτων εφοδιασμού και στην παροχή βοήθειας στα μέλη της ΚΑΑ για την ομαλή εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • Η ΣΟΕΣ συνδέεται στενά με τη συμφωνία του Κοτονού και τα βασικά της στοιχεία, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΚΑΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΣΟΕΣ απαγορεύει αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, γεγονός που συμβάλλει στις προσπάθειες της ΚΑΑ για την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τα υφιστάμενα μέσα, κυρίως τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της βοήθειας για το εμπόριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις