Επένδυση

Η ΕΕ είναι η κύρια πηγή και ο κύριος προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στον κόσμο. Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ΑΞΕ διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρηματικών ευκαιριών, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η προσέλκυση αυξημένων ροών ΑΞΕ έχει επίσης καίρια σημασία για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, η τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Αφρική είναι μία από τις δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση της ΕΕ για μια συνολική στρατηγική με την Αφρική.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον ανοικτά και διαφανή καθεστώτα στον κόσμο για τις ΑΞΕ. Τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούν επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 6,295 δισ. EUR. Οι επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες επενδύουν σε άλλη χώρα για να εντοπίσουν την παραγωγή τους σε οικονομικά αποδοτικές ή υψηλής ειδίκευσης τοποθεσίες, να προμηθευτούν εξαρτήματα ή πρώτες ύλες ή να έρθουν πιο κοντά στους πελάτες τους. Στην περίπτωση της ΕΕ, αυτό σημαίνει πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ενιαία αγορά αποτελούμενη από 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η ΕΕ διατηρεί υψηλά πρότυπα για την προστασία των επενδύσεων στην επικράτειά της και, σε αντάλλαγμα, επιδιώκει ένα παρόμοιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για τις επενδύσεις της ΕΕ και τους επενδυτές στο εξωτερικό.

Επένδυση στην ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε στην ΕΕ, θα βρείτε εδώ τους σχετικούς συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών προώθησης των επενδύσεων των κρατών μελών της ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τους ισχύοντες κανόνες.

Επένδυση στο εξωτερικό

Τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούσαν στον υπόλοιπο κόσμο επενδυτές κάτοικοι της ΕΕ ανέρχονταν σε 7,412 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2017. Η επενδυτική πολιτική της ΕΕ επιδιώκεται μέσω των διαπραγματεύσεων (π.χ. Αυστραλία, Κίνα, Ινδονησία και Ιαπωνία) και της εφαρμογής διμερών συμφωνιών ή μέσω της συνεργασίας σε διεθνή φόρουμ (π.χ. ΟΟΣΑ, UNCTAD, Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας και ΠΟΕ). Στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της, η ΕΕ έχει ως στόχο:

  • εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού ώστε οι επενδυτές της ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ξένες αγορές, να μην υφίστανται διακρίσεις ή να υφίστανται κακομεταχείριση
  • διευκόλυνση των επενδύσεων ώστε οι επενδυτές της ΕΕ στο εξωτερικό να μπορούν να επωφελούνται από ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον
  • προώθηση των επενδύσεων που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις