Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Ghid pentru importul mărfurilor

Compania dumneavoastră intenționează să importe mărfuri din afara UE? Această secțiune vă ajută să înțelegeți dacă societatea dumneavoastră este pregătită să importe și descrie diferitele etape ale procesului de import.

4 Pași cătreimportulunui produs

 
 

Intenționați să importați pentru prima dată un produs în UE?

Înainte de a face acest lucru, verificați dacă întreprinderea dumneavoastră este pregătită:

 • Ar putea fi produsul cu succes pe piața dumneavoastră internă sau în alte țări din UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a cumpăra produsul pe piețele străine din afara UE? Dispune Comisia de personal, timp, resurse financiare și juridice suficiente?
 • Este întreprinderea dumneavoastră pregătită să efectueze vânzări internaționale, să aleagă mijlocul de transport cel mai adecvat și să treacă prin procedurile vamale?
 • Compania dumneavoastră are un plan financiar/de marketing/de afaceri cuprinzător, cu obiective clar definite în sprijinul importului de produse din țări din afara UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră are o strategie concretă privind modul de importare a produsului pe piața dumneavoastră? De exemplu, puteți importa produsul direct de la producător sau indirect, angajând o parte terță, un astfel de distribuitor. Atât importurile directe, cât și cele indirecte pot fi sprijinite, de asemenea, de platformele de comerț electronic.
 • Dacă este cazul, proprietatea intelectuală este legată de produsul dumneavoastră protejat pe piața dumneavoastră de export?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a analiza și de a verifica dacă produsul respectă standardele UE în materie de sănătate, siguranță, tehnică și/sau de comercializare?

Înainte de a continua, analizați cu atenție întrebările de mai sus și discutați în cadrul societății dumneavoastră pentru a decide dacă sunteți gata să faceți schimburi comerciale cu țări din afara UE sau ce măsuri trebuie să luați pentru a vă pregăti în acest sens.

 

1

Etapa 1: Găsiți un furnizor în străinătate

Pentru a importa mărfuri din afara UE, începeți prin identificarea eventualilor furnizori ai produsului.

 • Camerele de comerț vă pot oferi informații privind piețele și partenerii de afaceri și vă pot îndruma către rapoarte relevante.
 • Furnizorii de știri specifice comerțului sau agențiile de promovare a comerțului care acoperă analiza pieței și evaluarea oportunităților de afaceri pot fi de ajutor. Aceste instituții furnizează adesea studii pentru sectoare-cheie.
 • Consultanții comerciali și băncile relevante pot oferi, de asemenea, consiliere.

Cum vă puteți selecta piețele de aprovizionare?

Verificați eventualele piețe de import pentru a evalua dacă există o aprovizionare cu produsul dumneavoastră.

Verificați statisticile comerciale privind potențiala dumneavoastră piață de aprovizionare.

Cum se pot găsi potențiali furnizori?

După ce ați selectat o piață de aprovizionare, căutați potențiali parteneri comerciali și contacte de afaceri.

Puteți găsi parteneri și contacte la adresa:

 • Târguri comerciale organizate special pentru cumpărători și vânzători. De exemplu, Enterprise Europe Network organizează periodic evenimente de stabilire a unor contacte pentru sectoare specifice, la care participă și întreprinderi din țări din afara UE.
 • Evenimente sau asistență furnizată de camerele de comerț pentru stabilirea de contacte între potențiali parteneri de afaceri.

 

2

Verificarea condițiilor și a taxelor la import și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

Condițiile și taxele de import vor depinde de modul în care doriți să importați și de piața dumneavoastră de aprovizionare.

Cine poate importa în UE?

 • În mod normal, trebuie să vă stabiliți în UE ca societate sau sediu permanent. Aceasta include înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să aveți un permis de muncă pentru a desfășura o activitate comercială independentă; în plus, trebuie să găsiți o persoană stabilită în UE care este dispusă să acționeze în numele dumneavoastră în calitate de exportator (de exemplu, furnizor de servicii logistice sau comisionar în vamă).

În general, trebuie să vă înregistrați și la Registrul național al comerțului. Pentru mai multe informații, contactați camera de comerț din țara dumneavoastră. În calitate de importator din UE, trebuie să solicitați un număr EORI. EORI este un număr de identificare valabil pe întreg teritoriul UE.

Sfat: Înregistrarea EORI poate dura ceva timp, astfel încât planificați și aplicați cu mult timp înainte.

În unele țări din UE, întreprinderile care depășesc o anumită dimensiune trebuie să fie incluse într-un registru național al comerțului.
Pentru mai multe informații, consultați piața UE sau contactați camera de comerț din țara dumneavoastră.

 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să fiți stabilit ca firmă și/sau să aveți un permis de muncă care să vă permită să desfășurați o activitate comercială independentă.

Ce norme de import sau de comercializare se aplică produsului dumneavoastră importat în UE?

Verificați dacă există restricții la import în UE sau într-un anumit stat membru.

Importurile de anumite mărfuri sensibile sau importurile anumitor mărfuri provenind din anumite țări pot fi interzise sau restricționate. Este posibil să aveți nevoie de permise, de o licență sau să prezentați o notificare de import aprobată oficial.

Verificați baza de dateTARIC pentru a vedea dacă aveți nevoie de o licență de import pentru produsul dumneavoastră

Principalele tipuri de produse care fac obiectul restricțiilor la import sunt:

 • produse agricole;
 • medicamente,
 • substanțe chimice;
 • produse siderurgice;
 • bunuri culturale;
 • produse textile și îmbrăcăminte;
 • arme;
 • mărfuri contrafăcute sau piratate;
 • articole/publicații/înregistrări video indecente;
 • specii pe cale de dispariție;
 • deșeuri,
 • unele animale vii și produse care conțin substanțe de origine animală;
 • plante și produse care conțin substanțe vegetale.

Pentru astfel de produse, verificați ce norme se aplică.

Ce tarife de import se aplică produsului dumneavoastră?

 • Este posibil să fie necesară platataxelor laimport pentru produsul dumneavoastră atunci când acesta intră în UE. UE este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că este datorat un tarif unic la import la locul de intrare unde se face declarația de import, indiferent de statul membru al UE. Produsul poate circula apoi pe piața UE fără alte formalități vamale.
 • Cine plătește tarifele depinde de acordul cu vânzătorul, dar adesea taxele de import sunt plătite de importator.

 

Ce este un tarif de import?

Întreprinderea mea poate beneficia de un acord comercial al UE?

Dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați, tarifele pentru produsul dumneavoastră pot fi reduse sau chiar eliminate.

 • Acestea se numesc tarife preferențiale.
 • Tariful tarifar preferențial este condiționat de conformitatea produsului dumneavoastră cu regulile de origine
 • Se pot aplica contingente, fie pe baza acordului comercial, fie pe baza politicii UE privind produsele agricole, un anumit tip de produse.

Pentru a afla care sunt normele specifice în vigoare pentru produsul și piața dumneavoastră de interes, consultați asistentul meu pentru comerț.

Când aveți nevoie de un certificat de origine?

De multe ori, furnizorul dumneavoastră trebuie să prezinte o dovadă a originii produsului în conformitate cu regulile de origine din acord. Această dovadă poate fi un certificat de origine sau, de asemenea, o declarație de origine emisă de exportatorul autorizat sau de exportatorul înregistrat (în sistemul REX), care furnizează, de asemenea, numerele lor de autorizare sau de înregistrare.

Există taxe suplimentare aplicabile?

 • Este posibil ca UE să aplice măsuri de protecție comercială pentru un produs care este importat dintr-o anumită țară.
 • Taxele cel mai frecvent utilizate sunt măsurile antidumping. Acestea sunt prezentate în rubrica Asistentul meu pentru comerț. O autoritate vamală din UE poate furniza informații pentru a stabili dacă produsului dumneavoastră i se aplică taxe suplimentare, cum ar fi taxele antidumping.
 • O explicație a diferitelor tipuri de măsuri de apărare comercială este furnizată în secțiunea „Mărfuri”.
 • Dacă căutați o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor specifice aplicate de fiecare țară, vizitați secțiunea piețe.

Ce taxe interne se aplică?

Taxa pevaloarea adăugată (TVA) se aplică bunurilor vândute pe piața UE și, prin urmare, și celor importate din afara UE.TVA-ul variază în fiecare stat membru al UE și, de obicei, este plătit de importator.

 • Rata este aceeași ca și în cazul în care ați cumpărat produsul pe piața dumneavoastră internă.
 • Firmele înregistrate în scopuri de TVA pot solicita TVA la import ca taxă aferentă intrărilor, la fel cum pot solicita rambursarea plăților naționale de TVA.
 • Calculul plăților dumneavoastră de TVA se bazează pe valoarea bunurilor dumneavoastră, pe taxele de import și pe accize, dacă acestea se aplică. Aici puteți afla mai multe despre TVA și cotele aplicate de statele membre.
 • Pentru produsele selectate, vi se va cere să plătiți accize, care variază de la un stat membru la altul. Aceste impozite se aplică, de exemplu:
  • produse din tutun;
  • băuturi alcoolice;
  • ulei mineral;
  • produse energetice.

Cum vă asigurați că produsul dumneavoastră respectă cerințele UE?

Pentru mărfurile importate, se aplică aceleași cerințe ca și în cazul mărfurilor produse în UE pentru piața UE.

Care sunt cerințele tehnice, de sănătate, de siguranță, de mediu și tehnice pentru produsul dumneavoastră și cum să le certificați?

Majoritatea produselor trebuie să respecte anumite cerințe tehnice și/sau sanitare și de igienă. Acestea pot necesita diferite tipuri de testare și certificare.

Acesta este adesea cazul cerințelor tehnice pentru produsele industriale și al cerințelor în materie de sănătate și igienă pentru produsele alimentare și agricole.

Este important să se facă distincția între cerințele obligatorii și cerințele voluntare.

Grupele de produse pentru care se aplică adesea cerințe obligatorii includ:

 • substanțe chimice;
 • produsele cosmetice;
 • medicamente,
 • produse agricole, produse alimentare și hrană pentru animale;
 • animale vii;
 • și produse de origine animală.

Certificatele fitosanitare, de exemplu, sunt necesare pentru importul de:

 • majoritatea fructelor proaspete,
 • legume;
 • alte materiale vegetale
 • produse compuse din produse de origine animală.

Marcajul CE indică faptul că produsul este conform cu legislația UE.

 • Marcajul CE este obligatoriu pentru anumite produse, cum ar fi:
  • electronică;
  • aparatură medicală,
  • jucării,
  • aparate electrice,
  • produselor de construcție.
 • Marcajul CE nu se aplică:
  • produse alimentare,
  • autovehicule,
  • substanțe chimice;
  • produsele cosmetice;
  • produsele farmaceutice
  • și biocide

Toate acestea au propriile norme specifice. Aflați mai multe despre marcajul C E.

Puteți găsi informații cu privire la cerințele specifice aplicabile produsului dumneavoastră în cadrul asistentului meu pentru comerț.

Care sunt cerințele privind ambalarea și etichetarea?

Statele membre ale UE au adesea cerințe detaliate privind ambalarea și etichetarea produselor.

Aceste cerințe pot fi obligatorii sau voluntare.

 • Marcajele și etichetele obligatorii aplicate pe produsele de consum și pe ambalajele acestora sunt, de obicei, legate de siguranța publică, de sănătate și/sau de preocupările legate de mediu. Aceștia pot furniza informații precum ingredientele sau data limită de consum.
 • Mărcile facultative sunt, de exemplu, cele care indică producția ecologică a produsului etichetei ecologice pe produsele industriale.

De obicei, există diferite agenții responsabile pentru diferite industrii, de exemplu, medicale, electrice, alimentare și chimice, care au cerințe foarte diferite.

 

3

Pregătirea vânzării și organizarea transportului

Cum sunt împărțite pasivele între dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră?

Puteți utiliza Incoterms® pentru a vă defini obligațiile contractuale.

Incoterms®

 • Stabilește responsabilitățile vânzătorilor și cumpărătorilor în ceea ce privește livrarea, asigurarea și transportul bunurilor în cadrul contractelor de vânzare
 • stabiliți cine este responsabil de formalitățile vamale de export în UE și de formalitățile de pe piața dumneavoastră de export.

Exemple

„Franco la bord” (FOB): înseamnă că este responsabilitatea furnizorului dumneavoastră să plătească toate costurile locale:

 • transportul mărfurilor către portul de expediere
 • costuri de încărcare
 • procedurile de vămuire în țara exportatoare.

În calitate de cumpărător, sunteți responsabil pentru costul:

 • transport din portul de expediere
 • asigurări
 • descărcare
 • transportul de la portul de sosire la destinația finală.

„Cost, asigurare și navlu” (CIF) înseamnă că furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru costurile locale în conformitate cu FOB, plus:

 • tarife de navlu
 • asigurări

Conform CIF, furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru toate costurile până la sosirea produselor în portul de destinație.

 

4

Pregătirea documentelor pentru vămuire în UE

Ce documente trebuie să se pregătească pentru vamă?

 • Trebuie să depuneți o declarație vamală la autoritatea vamală națională din țara dumneavoastră. Un reprezentant vamal vă poate sfătui cu privire la acest aspect important.
 • Trebuie să prezentați o declarație sumară de intrare (ENS) înainte de sosirea mărfurilor la primul punct de intrare în UE.
  • ENS ar trebui să fie prezentată la primul birou vamal de intrare în UE de către transportatorul mărfurilor sau, în unele cazuri, de către destinatarul importator sau de către un reprezentant al transportatorului sau al importatorului.
  • Termenul de depunere a ENS depinde de modul de transport al mărfurilor. Mai mult
 • UE are un formular comun de declarație de import pentru toate țările UE, denumit Documentul Administrativ Unic (DAU). Mai mult
  • În funcție de tipul mărfurilor, documentele suplimentare care trebuie prezentate autorităților vamale pot include:
  • factură comercială;
  • documentele de transport;
  • certificate de origine;
  • licențe de import;
  • rezultatele încercărilor și alte certificate;
  • certificatele de inspecție (cum ar fi certificatele de sănătate, veterinare sau fitosanitare).

Vămuirea poate fi depusă de importator sau de un reprezentant vamal, care este persoana desemnată de importator să îndeplinească toate formalitățile vamale necesare în temeiul legislației vamale a UE.

Pentru mai multe informații privind documentele și procesele, adresați-vă autorității vamale naționale, unei camere de comerț sau unei agenții de promovare a comerțului.Mai mult

Ce se întâmplă atunci când mărfurile dumneavoastră sosesc la frontieră?

 • Sunt plasate în depozitare temporară sub supraveghere vamală (nu mai mult de 90 de zile) până la vămuire.
  • Mărfurile dumneavoastră pot fi decontate pe baza documentelor pe care le-ați prezentat sau
  • Produsele dumneavoastră pot fi selectate pentru verificarea documentelor și vi se poate cere să prezentați documente suplimentare înainte ca mărfurile să poată fi vămuite sau
  • De asemenea, produsele dumneavoastră pot fi selectate pentru un control documentar sau fizic.

Produsul dumneavoastră poate fi vândut oriunde în UE după ce a fost eliberat?

Atunci când autoritățile vamale au vămuit un produs, acesta are același statut ca un produs din UE și poate circula liber în UE și poate fi vândut oriunde pe piața UE.

 • Toate țările UE aplică același tarif mărfurilor importate din afara UE.
 • Aceleași norme se aplică importurilor, indiferent de țara UE prin care acesta intră pe piața UE.

Unde puteți găsi mai multe informații?

Lista dumneavoastră de verificare: 4 Etape pentru importul unui produs

Etapa 1: Găsiți un furnizor în străinătate

 • Evaluarea potențialelor țări de interes și compararea competitivității potențialilor furnizori (de exemplu, compararea prețurilor, inclusiv a costurilor legate de import, cum ar fi tarifele și costurile de transport.
 • Identificarea partenerilor/furnizorilor de afaceri.
 • Identificați o agenție/instituție/partener pentru sprijin în ceea ce privește formalitățile proceselor de import (de exemplu, pentru pregătirea contractelor, condițiile de plată, bonitatea furnizorului).

Etapa 2: Evaluarea condițiilor și taxelor la import și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

 • Obținerea unui număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI) (depuneți o cerere cu suficient timp înainte).
 • Se verifică dacă nu se aplică nicio restricție la import.
 • Verificați dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați.
 • Verificați dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine relevante și identificați tariful (preferențial) aplicabil.
 • Evaluați dacă se aplică alte taxe (de exemplu, apărarea comercială) sau impozite interne.
 • Identificarea cerințelor de sănătate, de siguranță, de mediu și tehnice din UE.
 • Să se asigure că produsul respectă cerințele și că furnizorul poate furniza certificarea necesară.
 • Verificați normele UE privind ambalarea și etichetarea.
 • Evaluează dacă este necesar un certificat de origine, pe care exportatorul trebuie să îl furnizeze, și ce tip de certificat trebuie prezentat în funcție de existența unui acord comercial sau a unui aranjament aplicabil între UE și țara de origine a mărfurilor.

Etapa 3: Pregătirea vânzării și organizarea transportului

 • Pregătește și semnează contractul cu furnizorul, inclusiv un acord cu privire la cine este răspunzător pentru ceea ce și organizează procesul de transport.
 • Coordonarea cu instituțiile potențiale care sprijină procesul.

Etapa 4: Pregătirea documentelor pentru vămuire la frontieră

 • Contactați un reprezentant vamal pentru consiliere în caz de îndoieli
 • Asigurarea disponibilității declarației sumare de intrare
 • Pregătirea documentelor suplimentare pentru o vămuire la import [factură comercială, documente de transport, certificat de origine (cum ar fi formularul A, Eur.1/Eur.Med, comunicare REX emisă de un exportator înregistrat sau declarație de origine emisă de un exportator autorizat)], licență de import, rezultate ale testelor, certificate de inspecție (cum ar fi certificate sanitare, veterinare sau fitosanitare) Completați și depuneți declarația de import/documentul administrativ unic (DAU)
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante