Sistem REX

Sistemul REX este un caz special de declarații pe factură, pe baza unui principiu de autocertificare din partea operatorilor economici care emit ele însele așa-numitele „declarații privind originea”.

Un atestat de origine este o declarație de origine adăugată de exportatorul înregistrat pe factură sau pe orice alt document comercial. Textul atestatului de origine este prezentat în anexa 22-07 la APA CVU [regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (JO L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].

Pentru a avea dreptul de a întocmi un atestat de origine, operatorii economici trebuie să fie înregistrați într-o bază de date de către autoritățile competente din țara lor de origine. În urma acestei înregistrări, operatorul economic va deveni un „exportator înregistrat”.

Informațiile privind datele exportatorului înregistrat sunt publicate pe site-ul internet al Secțiunii REX a UE în care operatorii economici pot verifica valabilitatea înregistrărilor exportatorilor înregistrați care prezintă atestate de origine.

Să ia act de faptul că pentru transporturile cu o valoare mai mică de 6,000 EUR, declarația de origine nu poate fi făcută fără nicio obligație de înregistrare.

Implementarea progresivă a sistemului REX

Sistemul REX înlocuiește, treptat, actualul sistem bazat pe certificatele de origine emise de autoritățile guvernamentale și pe declarațiile pe factură întocmite de operatorii economici.

Acesta a fost aplicat întâi și treptat sistemului generalizat de preferințe (SGP) și este prevăzut să fie aplicat integral de către toate țările care beneficiază de SGP până în iunie 2020.

A se vedea stadiul actual al punerii în aplicare și lista țărilor care o aplică.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante