07 decembrie 2023

Al 3-lea raport anual privind punerea în aplicare și asigurarea respectării politicii comerciale a UE

Valoarea comerțului UE prin intermediul acordurilor de liber schimb cu partenerii mondiali a depășit 2 mii de miliarde EUR pentru prima dată în 2022, conform celui de al 3-lea raport anual privind punerea în aplicare și asigurarea respectării politicii comerciale a UE, publicat astăzi. 

Raportul Comisiei Europene arată că schimburile comerciale cu primii 20 parteneri ai noștri la acordurile comerciale au crescut în medie cu aproape 30 % în 2022. Comisia, în colaborare cu statele membre și cu întreprinderile din UE, a eliminat, de asemenea, peste 30 de bariere în calea comerțului în 19 de țări. Eliminarea barierelor în ultimii cinci ani a contribuit la deblocarea exporturilor UE în valoare de 7 miliarde EUR numai în 2022. Acordurile noastre au asigurat, de asemenea, o mai bună protecție a mediului și a drepturilor lucrătorilor.

UE are cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume, cu un total de 74 de țări, reprezentând 44 % din totalul schimburilor comerciale ale UE. În 2022, comerțul dintre UE și partenerii săi de acorduri comerciale (cu excepția produselor energetice) a depășit comerțul UE cu toți ceilalți parteneri. Aceste acorduri au contribuit la susținerea comerțului și a investițiilor într-un mediu de afaceri mondial dificil, caracterizat de provocări geopolitice din ce în ce mai mari, cum ar fi agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Acordurile comerciale sprijină exporturile, reziliența și diversificarea

Acordurile comerciale au continuat să genereze creștere economică și lanțuri de aprovizionare mai reziliente, prin:

  • Deschiderea de noi oportunități de export pentru producătorii și fermierii din UE: de exemplu, în temeiul acordurilor comerciale respective, exporturile UE de produse farmaceutice către Vietnam au crescut cu 152 %, autoturisme și piese de schimb către Coreea de Sud cu 217 %, exporturile UE de carne către Canada au crescut cu 136 %, iar exporturile de servicii ale UE către Canada au crescut cu 54 %. Comerțul UE sprijină 670 000 de întreprinderi mici și mijlocii din UE care exportă în țări terțe.
  • Creșterea rezilienței exporturilor la șocurile externe: În 2022, exporturile UE de bunuri sancționate către partenerii preferențiali au crescut cu 174 miliarde EUR, compensând de departe cele 27 miliarde EUR pierdute în ceea ce privește exporturile către Rusia.
  • Asigurarea accesului la factori de producție importanți și reducerea dependenței excesive de o singură țară: în primii cinci ani de aplicare a acordului UE-Canada (CETA), importurile UE de materii prime critice din Canada au crescut cu 56 %, în comparație cu o creștere de numai 25 % din aceste materiale din alte surse, contribuind la strategia UE de diversificare a surselor de aprovizionare cu Rusia. Materiile prime critice sunt esențiale pentru transformarea verde și digitală a economiei UE.

Eliminarea barierelor și înregistrarea de progrese în ceea ce privește litigiile

În 2022, Comisia a eliminat 31 de bariere în calea comerțului din 19 țări partenere. Acest lucru contribuie la stimularea exporturilor UE în sectoare importante, cum ar fi sectorul agroalimentar, cel farmaceutic și cel al sănătății și frumuseții.

Printre exemple se numără modificarea de către SUA a barierelor de lungă durată în calea importului de produse din carne de oaie și capră, precum și eliminarea de către Costa Rica a taxei sale de 10 % pentru berea importată în UE, care durează de un deceniu.

Soluționarea litigiilor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului a continuat. UE a lansat patru noi litigii, inclusiv primul cu Regatul Unit, cu privire la o schemă discriminatorie de subvenții pentru energia verde. Acest litigiu a fost soluționat după doar patru luni, de comun acord. De asemenea, UE a prevalat în litigiul său cu Turcia cu privire la practicile discriminatorii în domeniul farmaceutic și monitorizează în prezent măsurile luate de Turcia în vederea conformării.

Promovarea sustenabilității

De asemenea, UE a înregistrat progrese în ceea ce privește aspectele legate de muncă și de mediu în cadrul acordurilor care includ un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Ca parte a acestei activități, Japonia și Coreea de Sud au ratificat convențiile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii prevăzute în acordurile lor comerciale cu UE. O colaborare mai strânsă cu Peru și Columbia a determinat aceste țări să lanseze o revizuire a codurilor lor de muncă.

Pentru mai multe Informații

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante