07 december 2023

3. årsrapport om gennemførelsen og håndhævelsen af EU's handelspolitik

Værdien af EU's handel gennem frihandelsaftaler med globale partnere oversteg for første gang 2 billioner EUR i 2022 ifølge den 3. årsrapport om gennemførelse og håndhævelse af EU's handelspolitik, der blev offentliggjort i dag. 

Kommissionens rapport viser, at handelen med vores 20 vigtigste handelspartnere steg med næsten 30 % i gennemsnit i 2022. Kommissionen har i samarbejde med medlemsstaterne og EU's virksomheder også nedbrudt over 30 handelshindringer i 19 lande. Fjernelse af hindringer i løbet af de seneste fem år har alene i 2022 bidraget til at frigøre 7 mia. EUR i EU-eksport. Vores aftaler har også sikret en bedre beskyttelse af miljøet og arbejdstagerrettigheder.

EU har det største netværk af handelsaftaler i verden med i alt 74 lande, der tegner sig for 44 % af EU's samlede handel. I 2022 gik handelen mellem EU og dets handelsaftalepartnere (undtagen energiprodukter) ud over EU's handel med alle andre partnere. Disse aftaler har bidraget til at opretholde handel og investeringer i et vanskeligt globalt erhvervsklima, der er kendetegnet ved voksende geopolitiske udfordringer såsom Ruslands aggression mod Ukraine.

Handelsaftaler støtter eksport, modstandsdygtighed og diversificering

Handelsaftaler fortsatte med at skabe økonomisk vækst og mere modstandsdygtige forsyningskæder ved at:

  • Åbning af nye eksportmuligheder for EU's producenter og landbrugere: i henhold til de respektive handelsaftaler steg EU's eksport af lægemidler til Vietnam f.eks. med 152 %, biler og dele til Sydkorea med 217 %, EU's eksport af kød til Canada steg med 136 %, og EU's eksport af tjenesteydelser til Canada steg med 54 %. EU's handel støtter 670 000 små og mellemstore virksomheder i EU, der eksporterer til tredjelande.
  • Gøre eksporten mere modstandsdygtig over for eksterne chok: I 2022 steg EU's eksport af sanktionerede varer til præferencepartnere med 174 mia. EUR, hvilket kompenserede langt for tabet af eksport til Rusland på 27 mia. EUR.
  • Sikring af adgang til vigtige input og mindskelse af overdreven afhængighed af et enkelt land: i de første fem år af aftalen mellem EU og Canada (CETA) steg EU's import af kritiske råstoffer fra Canada med 56 % sammenlignet med en vækst på kun 25 % af disse materialer fra andre kilder, hvilket bidrog til EU's strategi for diversificering væk fra Rusland. Kritiske råstoffer er afgørende for den grønne og digitale omstilling af EU's økonomi.

Fjernelse af hindringer og fremskridt med hensyn til tvister

I 2022 fik Kommissionen 31 handelshindringer fjernet i 19 partnerlande. Dette bidrager til at øge EU's eksport inden for vigtige sektorer såsom landbrugsfødevarer, lægemidler og sundhed og skønhed.

Som eksempler kan nævnes USA's ændring af mangeårige hindringer for import af fåre- og gedeprodukter, og Costa Rica har fjernet sin tiårige afgift på 10 % på importeret øl fra EU.

Tvistbilæggelsen i Verdenshandelsorganisationen fortsatte. EU indledte fire nye tvister, herunder den første med Det Forenede Kongerige nogensinde, om en diskriminerende støtteordning for grøn energi. Denne tvist blev løst efter kun fire måneder efter fælles overenskomst. EU stod også i sin tvist med Tyrkiet over diskriminerende praksis inden for lægemidler og overvåger nu Tyrkiets skridt hen imod overholdelse.

Fremme bæredygtighed

EU gjorde også fremskridt med arbejds- og miljøspørgsmål i henhold til de aftaler, der omfatter et kapitel om handel og bæredygtig udvikling. Som led i dette arbejde ratificerede Japan og Sydkorea Den Internationale Arbejdsorganisations centrale konventioner, der er fastsat i deres respektive handelsaftaler med EU. Et tættere samarbejde med Peru og Colombia har fået disse lande til at iværksætte en revision af deres arbejdsmarkedslovgivning.

For flere oplysninger

Del denne side:

Genveje