07 Δεκεμβρίου 2023

3η ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Η αξία του εμπορίου της ΕΕ μέσω συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με παγκόσμιους εταίρους ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2022, σύμφωνα με την 3η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα. 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι εμπορικές συναλλαγές με τους 20 κορυφαίους εταίρους μας στις εμπορικές συμφωνίες αυξήθηκαν κατά περίπου 30 % κατά μέσο όρο το 2022. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, κατέρρευσε επίσης πάνω από 30 εμπόδια στο εμπόριο σε 19 χώρες. Η αντιμετώπιση των εμποδίων κατά την τελευταία πενταετία συνέβαλε στην αποδέσμευση 7 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαγωγών της ΕΕ μόνο το 2022. Οι συμφωνίες μας έχουν επίσης προσφέρει μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, με συνολικά 74 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 44 % του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ. Το 2022, το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στις εμπορικές συμφωνίες (εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων) αύξησε το εμπόριο της ΕΕ με όλους τους άλλους εταίρους. Οι συμφωνίεςαυτές συνέβαλαν στη διατήρηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε ένα δύσκολο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι εμπορικές συμφωνίες στηρίζουν τις εξαγωγές, την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση

Οι εμπορικές συμφωνίες συνέχισαν να αποφέρουν οικονομική ανάπτυξη και ανθεκτικότερες αλυσίδες εφοδιασμού, με τους εξής τρόπους:

  • Άνοιγμα νέων εξαγωγικών ευκαιριών για τους παραγωγούς και τους γεωργούς της ΕΕ: για παράδειγμα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ στο Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά 152 %, τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά στη Νότια Κορέα κατά 217 %, οι εξαγωγές κρέατος της ΕΕ προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 136 % και οι εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 54 %. Το εμπόριο της ΕΕ στηρίζει 670 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που εξάγουν σε τρίτες χώρες.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εξαγωγών σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς: Το 2022, οι εξαγωγές προϊόντων της ΕΕ για τα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σε προτιμησιακούς εταίρους αυξήθηκαν κατά 174 δισ. EUR, αντισταθμίζοντας κατά πολύ την απώλεια 27 δισ. EUR στις εξαγωγές προς τη Ρωσία.
  • Διασφάλιση της πρόσβασης σε σημαντικές εισροές και μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από μία μόνο χώρα: κατά τα πρώτα πέντε έτη της συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA), οι εισαγωγές πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας από τον Καναδά στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 56 %, σε σύγκριση με την αύξηση μόνο του 25 % των εν λόγω υλικών από άλλες πηγές, συμβάλλοντας στη στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση από τη Ρωσία. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ.

Άρση των εμποδίων και πρόοδος όσον αφορά τις διαφορές

Το 2022, η Επιτροπή ήρε 31 εμπορικούς φραγμούς σε 19 χώρες-εταίρους. Αυτό συμβάλλει στην τόνωση των εξαγωγών της ΕΕ σε σημαντικούς τομείς, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία και η ομορφιά.

Παραδείγματα αποτελούν η τροποποίηση από μακρού εμποδίων στις εισαγωγές αιγοπροβάτων από τις ΗΠΑ και η Κόστα Ρίκα η κατάργηση του δεκαετούς φόρου 10 % επί της εισαγόμενης από την ΕΕ μπίρας.

Ηεπίλυση των διαφορών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου συνεχίστηκε. Η ΕΕ δρομολόγησε τέσσερις νέες διαφορές, μεταξύ των οποίων η πρώτη στην ιστορία με το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με ένα σύστημα επιδοτήσεων για την πράσινη ενέργεια που εισάγει διακρίσεις. Η διαφορά αυτή επιλύθηκε μόνο μετά από τέσσερις μήνες με αμοιβαία συμφωνία. Η ΕΕ επικράτησε επίσης στη διαμάχη της με την Τουρκία σχετικά με πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στα φαρμακευτικά προϊόντα και τώρα παρακολουθεί τα βήματα της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης.

Προώθηση της βιωσιμότητας

Η ΕΕ σημείωσε επίσης πρόοδο σε εργασιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο των συμφωνιών που περιλαμβάνουν κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα κύρωσαν τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που προβλέπονται στις αντίστοιχες εμπορικές συμφωνίες τους με την ΕΕ. Η βαθύτερη συνεργασία με το Περού και την Κολομβία οδήγησε τις χώρες αυτές να δρομολογήσουν αναθεώρηση των εργατικών τους κωδίκων.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις