07 gruodis 2023

Trečioji metinė ES prekybos politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo ataskaita

Šiandien paskelbtoje trečiojoje metinėje ES prekybos politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo ataskaitoje teigiama, kad 2022 m. ES prekybos vertė laisvosios prekybos susitarimais su pasauliniais partneriais pirmą kartą viršijo 2 trln. EUR. 

Iš Europos Komisijos ataskaitos matyti, kad prekyba su 20 didžiausių mūsų prekybos susitarimų partnerių 2022 m. vidutiniškai išaugo beveik 30 proc. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir ES įmonėmis, taip pat panaikino daugiau kaip 30 prekybos kliūčių 19 šalių. Kliūčių šalinimas per pastaruosius penkerius metus vien 2022 m. padėjo pritraukti 7 mlrd. EUR ES eksporto. Mūsų susitarimai taip pat padėjo geriau apsaugoti aplinką ir darbuotojų teises.

ES prekybos susitarimų tinklas yra didžiausias pasaulyje – iš viso 74 šalys, kurios sudaro 44 proc. visos ES prekybos. 2022 m. ES ir jos prekybos susitarimo partnerių (išskyrus energetikos produktus) prekyba užėmė ES prekybą su visais kitais partneriais. Šie susitarimai padėjo išlaikyti prekybą ir investicijas sudėtingoje pasaulinėje verslo aplinkoje, kuriai būdingi didėjantys geopolitiniai iššūkiai, pavyzdžiui, Rusijos agresija prieš Ukrainą.

Prekybos susitarimais remiamas eksportas, atsparumas ir įvairinimas

Prekybos susitarimai toliau skatino ekonomikos augimą ir atsparesnes tiekimo grandines:

  • Naujų eksporto galimybių atvėrimas ES gamintojams ir ūkininkams: pavyzdžiui, pagal atitinkamus prekybos susitarimus ES vaistų eksportas į Vietnamą padidėjo 152 proc., automobilių ir dalių į Pietų Korėją – 217 proc., ES mėsos eksportas į Kanadą padidėjo 136 proc., o ES paslaugų eksportas į Kanadą – 54 proc. ES prekyba remia 670000 mažųjų ir vidutinių ES įmonių, eksportuojančių į trečiąsias šalis.
  • Eksporto atsparumo išorės sukrėtimams didinimas: 2022 m. ES prekių, kurioms taikomos sankcijos, eksportas į lengvatinius partnerius padidėjo 174 mlrd. EUR, o tai kompensavo 27 mlrd. EUR prarastas eksporto į Rusiją išlaidas.
  • Užtikrinti galimybę gauti svarbių išteklių ir sumažinti pernelyg didelę priklausomybę nuo vienos šalies: per pirmuosius penkerius ES ir Kanados susitarimo (IEPS) metus svarbiausiųjų žaliavų importas iš Kanados ES padidėjo 56 proc., palyginti su tik 25 proc. šių medžiagų iš kitų šaltinių augimu, o tai prisidėjo prie ES strategijos įvairinti gamybą iš Rusijos. Svarbiausiosios žaliavos yra labai svarbios žaliajai ir skaitmeninei ES ekonomikos transformacijai.

Kliūčių šalinimas ir ginčų sprendimo pažanga

2022 m. Komisija pašalino 31 prekybos kliūtį 19 šalių partnerių. Tai padeda didinti ES eksportą į svarbius sektorius, pavyzdžiui, žemės ūkio maisto produktų, vaistų, sveikatos ir grožio.

Pavyzdžiui, JAV iš dalies pakeitė ilgalaikes avių ir ožkų produktų importo kliūtis, o Kosta Rika panaikino 10 proc. ES importuojamo alaus mokestį.

Toliau buvo sprendžiami ginčai Pasaulio prekybos organizacijoje. ES pradėjo keturis naujus ginčus, įskaitant pirmąjį ginčą su Jungtine Karalyste dėl diskriminacinės subsidijų schemos žaliajai energijai. Šis ginčas buvo išspręstas tik po keturių mėnesių bendru sutarimu. ES taip pat vyravo ginče su Turkija dėl diskriminacinės praktikos vaistų srityje ir dabar stebi Turkijos veiksmus, kuriais siekiama atitikties.

Skatinti tvarumą.

ES taip pat padarė pažangą darbo ir aplinkos apsaugos klausimais pagal tuos susitarimus, į kuriuos įtrauktas prekybos ir darnaus vystymosi skyrius. Šiame darbe Japonija ir Pietų Korėja ratifikavo pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, numatytas atitinkamuose prekybos susitarimuose su ES. Glaudesnis bendradarbiavimas su Peru ir Kolumbija paskatino šias šalis pradėti savo darbo kodeksų peržiūrą.

Išsamesnė informacija

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos