07 december 2023

3e jaarverslag over de uitvoering en handhaving van het handelsbeleid van de EU

De waarde van de EU-handel via vrijhandelsovereenkomsten met mondiale partners bedroeg in 2022 voor het eerst meer dan 2 biljoen EUR, volgens het 3e jaarverslag over de uitvoering en handhaving van het handelsbeleid van de EU dat vandaag wordt gepubliceerd. 

Uit het verslag van de Europese Commissie blijkt dat de handel met onze top 20 handelspartners in 2022 gemiddeld met bijna 30 % is toegenomen. In samenwerking met de lidstaten en het bedrijfsleven in de EU heeft de Commissie ook meer dan 30 handelsbelemmeringen in 19 landen verbroken. Het wegnemen van belemmeringen in de afgelopen vijf jaar heeft alleen al in 7 bijgedragen tot het vrijmaken van 2022 miljard euro aan EU-uitvoer. Onze overeenkomsten hebben ook gezorgd voor een betere bescherming van het milieu en de arbeidsrechten.

De EU heeft het grootste netwerk van handelsovereenkomsten ter wereld, met in totaal 74 landen, goed voor 44 % van alle EU-handel. In 2022 groeide de handel tussen de EU en haar handelspartners (met uitzondering van energieproducten) de handel van de EU met alle andere partners. Deze overeenkomsten hebben bijgedragen tot het behoud van handel en investeringen in een moeilijk mondiaal ondernemingsklimaat dat wordt gekenmerkt door toenemende geopolitieke uitdagingen, zoals de Russische agressie tegen Oekraïne.

Handelsovereenkomsten ondersteunen uitvoer, veerkracht en diversificatie

Handelsovereenkomsten bleven economische groei en veerkrachtigere toeleveringsketens tot stand brengen door:

  • Nieuwe exportmogelijkheden creëren voor producenten en landbouwers in de EU: zo steeg de EU-uitvoer van geneesmiddelen naar Vietnam in het kader van de respectieve handelsovereenkomsten met 152 %, auto’s en onderdelen naar Zuid-Korea met 217 %, de EU-uitvoer van vlees naar Canada met 136 % en de uitvoer van diensten uit de EU naar Canada met 54 %. De EU-handel ondersteunt 670 000 kleine en middelgrote EU-bedrijven die naar derde landen exporteren.
  • De uitvoer beter bestand maken tegen externe schokken: In 2022 steeg de EU-uitvoer van aan sancties onderworpen goederen naar preferentiële partners met 174 miljard EUR, waarmee het verlies van 27 miljard EUR aan uitvoer naar Rusland veruit werd gecompenseerd.
  • Hetwaarborgen van toegang tot belangrijke input en het verminderen van de overmatige afhankelijkheid van één land: in de eerste vijf jaar van de overeenkomst tussen de EU en Canada (CETA) is de EU-invoer van kritieke grondstoffen uit Canada met 56 % gestegen, vergeleken met de groei van slechts 25 % van deze materialen uit andere bronnen, wat bijdraagt tot de strategie van de EU om te diversifiëren ten opzichte van Rusland. Kritieke grondstoffen zijn essentieel voor de groene en digitale transformatie van de economie van de EU.

Belemmeringen wegnemen en vorderingen maken met geschillen

In 2022 kreeg de Commissie 31 handelsbelemmeringen weg in 19 partnerlanden. Dit draagt bij tot het stimuleren van de EU-uitvoer in belangrijke sectoren zoals de agrovoedingssector, de farmaceutische sector en de gezondheidszorg en schoonheid.

Voorbeelden hiervan zijn de reeds lang bestaande belemmeringen voor de invoer van schapen- en geitenproducten in de VS, en Costa Rica heeft zijn tienjarige belasting van 10 % op in de EU ingevoerd bier afgeschaft.

Degeschillenbeslechting in de Wereldhandelsorganisatie werd voortgezet. De EU heeft vier nieuwe geschillen aangespannen, waaronder de eerste met het Verenigd Koninkrijk, over een discriminerende subsidieregeling voor groene energie. Dit geschil werd na slechts vier maanden in onderlinge overeenstemming opgelost. De EU is ook vooruitgegaan in haar geschil met Turkije over discriminerende praktijken in geneesmiddelen, en houdt nu toezicht op de stappen van Turkije in de richting van naleving.

En inzetten op duurzaamheid

De EU heeft ook vooruitgang geboekt op het gebied van arbeids- en milieukwesties in het kader van de overeenkomsten die een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bevatten. In het kader van deze werkzaamheden hebben Japan en Zuid-Korea de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd waarin hun respectieve handelsovereenkomsten met de EU voorzien. Nauwere samenwerking met Peru en Colombia heeft deze landen ertoe aangezet hun arbeidswetgeving te herzien.

Voor meer informatie

Deze pagina delen:

Snelle links