07 december 2023

Tretje letno poročilo o izvajanju in uveljavljanju trgovinske politike EU

V skladu z danes objavljenim tretjim letnim poročilom o izvajanju in izvrševanju trgovinske politike EU je vrednost trgovine EU prek sporazumov o prosti trgovini s svetovnimi partnerji leta 2022 prvič presegla 2 bilijona evrov. 

Poročilo Evropske komisije kaže, da se je trgovina z 20 največjimi partnericami iz trgovinskih sporazumov v letu 2022 v povprečju povečala za skoraj 30 %. Komisija je v sodelovanju z državami članicami in podjetji EU odpravila tudi več kot 30 ovir za trgovino v 19 državah. Odprava ovir v zadnjih petih letih je samo v letu 2022 pomagala sprostiti 7 milijard evrov izvoza EU. Naši sporazumi so zagotovili tudi boljše varstvo okolja in pravic delavcev.

EU ima največjo mrežo trgovinskih sporazumov na svetu s skupno 74 državami, ki predstavljajo 44 % celotne trgovine EU. Leta 2022 je trgovina med EU in njenimi partnericami v trgovinskem sporazumu (razen energentov) presegla trgovino EU z vsemi drugimi partnerji. Ti dogovori so pomagali ohranjati trgovino in naložbe v težavnem svetovnem poslovnem okolju, za katerega so značilni vse večji geopolitični izzivi, kot je ruska agresija proti Ukrajini.

Trgovinski sporazumi podpirajo izvoz, odpornost in diverzifikacijo

Trgovinski sporazumi so še naprej zagotavljali gospodarsko rast in odpornejše dobavne verige, in sicer z:

  • Odpiranje novih izvoznih priložnosti za proizvajalce in kmete iz EU: na primer, v skladu z zadevnimi trgovinskimi sporazumi se je izvoz farmacevtskih izdelkov iz EU v Vietnam povečal za 152 %, avtomobili in deli v Južno Korejo za 217 %, izvoz mesa iz EU v Kanado za 136 %, izvoz storitev iz EU v Kanado pa za 54 %. Trgovina EU podpira 670000 malih in srednjih podjetij EU, ki izvažajo v tretje države.
  • Povečanje odpornosti izvoza na zunanje pretrese: Leta 2022 se je izvoz blaga, za katerega veljajo sankcije, v partnerice s preferencialnimi sporazumi povečal za 174 milijard EUR, kar je daleč izravnalo 27 milijard EUR izgubljenega izvoza v Rusijo.
  • Zagotavljanje dostopa do pomembnih prispevkov in zmanjšanje prevelike odvisnosti od ene same države: v prvih petih letih sporazuma med EU in Kanado (CETA) se je uvoz kritičnih surovin v EU iz Kanade povečal za 56 % v primerjavi z rastjo le 25 % teh surovin iz drugih virov, kar je prispevalo k strategiji EU za diverzifikacijo od Rusije. Kritične surovine so bistvene za zeleno in digitalno preobrazbo gospodarstva EU.

Odprava ovir in napredek pri reševanju sporov

Komisija je leta 2022 v 19 partnerskih državah odpravila 31 trgovinskih ovir. To prispeva k povečanju izvoza EU v pomembnih sektorjih, kot so agroživilski, farmacevtski, zdravstveni in lepotni sektor.

Na primer ZDA, ki so spremenile dolgotrajne ovire za uvoz proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa, in Kostarika, ki je odpravila desetletni davek na pivo, uvoženo v EU, v višini 10 %.

Pri Svetovni trgovinski organizaciji se je nadaljevaloreševanje sporov. EU je sprožila štiri nove spore, vključno s prvim z Združenim kraljestvom, zaradi diskriminatorne sheme subvencij za zeleno energijo. Ta spor je bil rešen po samo štirih mesecih z medsebojnim dogovorom. EU je v sporu s Turčijo prevladovala tudi zaradi diskriminatornih praks na področju farmacevtskih izdelkov in zdaj spremlja njene korake v smeri skladnosti.

Spodbujanje trajnosti

EU je napredovala tudi pri vprašanjih dela in okolja v okviru sporazumov, ki vključujejo poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. Japonska in Južna Koreja sta v okviru tega dela ratificirali temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, predvidene v njunih trgovinskih sporazumih z EU. Zaradi tesnejšega sodelovanja s Perujem in Kolumbijo sta ti državi začeli pregled svojih delovnih zakonikov.

Za več informacij

Deli to stran:

Hitre povezave