07 Diċembru 2023

It-3 Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni u l-Infurzar tal-Politika Kummerċjali tal-UE

Il-valur tal-kummerċ tal-UE permezz ta’ ftehimiet ta’ kummerċ ħieles ma’ sħab globali qabeż EUR 2 triljun għall-ewwel darba fl-2022, skont it-3 Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni u l-Infurzar tal-Politika Kummerċjali tal-UE ppubblikat illum. 

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri li l-kummerċ mal-aqwa 20 sieħeb tagħna fil-ftehim kummerċjali kiber bi kważi medja ta’ 30 % fl-2022. Il-Kummissjoni, f’ħidma mal-Istati Membri u n-negozji tal-UE, neħħiet ukoll aktar minn 30 ostaklu għall-kummerċ f’ 19 pajjiż. L-indirizzar tal-ostakli matul dawn l-aħħar ħames snin għen biex jiġu żblukkati EUR 7 biljun ta’ esportazzjonijiet tal-UE fl-2022 biss. Il-ftehimiet tagħna taw ukoll protezzjoni aktar b’saħħitha tal-ambjent u tad-drittijiet tax-xogħol.

L-UE għandha l-akbar network ta’ ftehimiet kummerċjali fid-dinja, b’total ta’ 74 pajjiż, li jammontaw għal 44 % tal-kummerċ kollu tal-UE. Fl-2022, il-kummerċ bejn l-UE u s-sħab tagħha fil-ftehim kummerċjali (esklużi l-prodotti tal-enerġija) kiber il-kummerċ tal-UE mas-sħab l-oħra kollha. Dawn il-ftehimiet għenu biex isostnu l-kummerċ u l-investiment f’ambjent kummerċjali globali diffiċli kkaratterizzat minn sfidi ġeopolitiċi li qed jikbru, bħall-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna.

Il-ftehimiet kummerċjali jappoġġaw l-esportazzjonijiet, ir-reżiljenza u d-diversifikazzjoni

Il-ftehimiet kummerċjali komplew iwasslu għal tkabbir ekonomiku u ktajjen tal-provvista aktar reżiljenti, billi:

  • Il-ftuħ ta’ opportunitajiet ġodda ta’ esportazzjoni għall-produtturi u l-bdiewa tal-UE: pereżempju, skont il-ftehimiet kummerċjali rispettivi, l-esportazzjonijiet tal-UE fil-farmaċewtiċi lejn il-Vjetnam żdiedu b’ 152 %, il-karozzi u l-partijiet lejn il-Korea t’Isfel b’ 217 %, l-esportazzjonijiet tal-laħam tal-UE lejn il-Kanada żdiedu b’ 136 % u l-esportazzjonijiet tas-servizzi tal-UE lejn il-Kanada żdiedu b’ 54 %. Il-kummerċ tal-UE jappoġġja 670 000 negozju żgħir u medju tal-UE li jesportaw lejn pajjiżi terzi.
  • Nagħmlu l-esportazzjonijiet aktar reżiljenti għal xokkijiet esterni: Fl-2022, l-esportazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti sanzjonati lejn sħab preferenzjali żdiedu b’EUR 174 biljun, u b’hekk paċew bil-bosta l-EUR 27 biljun mitlufa fl-esportazzjonijiet lejn ir-Russja.
  • L-iżgurar tal-aċċess għal inputs importanti u t-tnaqqis tad-dipendenza żejda fuq pajjiż wieħed: fl-ewwel ħames snin tal-ftehim bejn l-UE u l-Kanada (CETA), l-importazzjonijiet tal-UE ta’ materja prima kritika mill-Kanada żdiedu b’ 56 %, meta mqabbla mat-tkabbir ta’ 25 % biss ta’ dawn il-materjali minn sorsi oħra, li kkontribwixxa għall-istrateġija tal-UE biex tiddiversifika lil hinn mir-Russja. Il-materja prima kritika hija essenzjali għat-trasformazzjonijiet ekoloġiċi u diġitali tal-ekonomija tal-UE.

It-tneħħija tal-ostakli u l-progress fit-tilwim

Fl-2022, il-Kummissjoni neħħiet 31 ostaklu għall-kummerċ fi 19-il pajjiż sieħeb. Dan jgħin biex tingħata spinta lill-esportazzjonijiet tal-UE f’setturi importanti bħall-agroalimentari, il-farmaċewtiċi, u s-saħħa u s-sbuħija.

Eżempji jinkludu li l-Istati Uniti jemendaw l-ostakli li ilhom jeżistu għall-importazzjoni ta’ prodotti tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u l-Costa Rica tneħħi t-taxxa tagħha ta’ 10 % ta’ fuq il-birra importata fl-UE.

Kompliet is-soluzzjoni tat-tilwim fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. L-UE nediet erba’ tilwimiet ġodda, inkluż l-ewwel wieħed li qatt sar mar-Renju Unit, dwar skema diskriminatorja ta’ sussidji għall-enerġija ekoloġika. Din it-tilwima ġiet solvuta wara erba’ xhur biss permezz ta’ ftehim reċiproku. L-UE pprevaliet ukoll fit-tilwima tagħha mat-Turkija dwar prattiki diskriminatorji fil-farmaċewtiċi, u issa qed timmonitorja l-passi tat-Turkija lejn il-konformità.

Il-promozzjoni tas-sostenibbiltà

L-UE għamlet ukoll progress dwar kwistjonijiet ta’ xogħol u ambjent taħt dawk il-ftehimiet li jinkludu kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli. Bħala parti minn din il-ħidma, il-Ġappun u l-Korea t’Isfel irratifikaw il-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol previsti fil-ftehimiet kummerċjali rispettivi tagħhom mal-UE. Impenn aktar profond mal-Perù u l-Kolombja wassal lil dawn il-pajjiżi biex iniedu reviżjoni tal-kodiċijiet tax-xogħol tagħhom.

Għal Aktar Informazzjoni

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr