07 prosince 2023

Třetí výroční zpráva o provádění a prosazování obchodní politiky EU

Podle dnes zveřejněné třetí výroční zprávy o provádění a prosazování obchodní politiky EU hodnota obchodu EU prostřednictvím dohod o volném obchodu s globálními partnery v roce 2022 poprvé překročila 2 biliony EUR. 

Ze zprávy Evropské komise vyplývá, že obchod s našimi 20 nejvýznamnějšími partnery v rámci obchodních dohod vzrostl v roce 2022 v průměru o téměř 30 %. Komise ve spolupráci s členskými státy a podniky v EU rovněž odstranila více než 30 překážek obchodu v 19 zemích. Odstranění překážek za posledních pět let pomohlo uvolnit jen v roce 2022 vývoz z EU ve výši 7 miliard EUR. Naše dohody rovněž zajistily silnější ochranu životního prostředí a pracovních práv.

EU má největší síť obchodních dohod na světě s celkem 74 zeměmi, na něž připadá 44 % veškerého obchodu EU. V roce 2022 obchod mezi EU a jejími partnery v rámci obchodních dohod (s výjimkou energetických produktů) převýšil obchod EU se všemi ostatními partnery. Tyto dohody pomohly udržet obchod a investice v obtížném globálním podnikatelském prostředí, které se vyznačuje rostoucími geopolitickými výzvami, jako je ruská agrese vůči Ukrajině.

Obchodní dohody podporují vývoz, odolnost a diverzifikaci

Obchodní dohody nadále zajišťovaly hospodářský růst a odolnější dodavatelské řetězce tím, že:

  • Otevření nových vývozních příležitostí pro producenty a zemědělce v EU: například podle příslušných obchodních dohod se vývoz léčivých přípravků z EU do Vietnamu zvýšil o 152 %, automobily a díly do Jižní Koreje o 217 %, vývoz masa z EU do Kanady se zvýšil o 136 % a vývoz služeb z EU do Kanady vzrostl o 54 %. Obchod EU podporuje 670000 malých a středních podniků z EU, které vyvážejí do třetích zemí.
  • Zvýšení odolnosti vývozu vůči vnějším otřesům: V roce 2022 vzrostl vývoz zboží, na které se vztahují sankce, z EU do preferenčních partnerů o 174 miliard EUR, což zdaleka vyrovnalo ztrátu 27 miliard EUR na vývozu do Ruska.
  • Zajištění přístupu k důležitým vstupům a snížení nadměrné závislosti na jediné zemi: během prvních pěti let platnosti dohody mezi EU a Kanadou (CETA) vzrostl dovoz kritických surovin z Kanady do EU o 56 % ve srovnání s růstem pouze 25 % těchto materiálů z jiných zdrojů, což přispělo ke strategii EU pro diverzifikaci směrem od Ruska. Kritické suroviny mají zásadní význam pro ekologickou a digitální transformaci hospodářství EU.

Odstraňování překážek a pokrok ve sporech

V roce 2022 bylo v 19 partnerských zemích odstraněno 31 překážek obchodu. To pomáhá zvýšit vývoz z EU v důležitých odvětvích, jako jsou zemědělsko-potravinářské odvětví, léčiva, zdravotnictví a krásy.

Příkladem je změna dlouhodobých překážek dovozu produktů ze skopového a kozího masa v USA a odstranění desetileté daně z piva dováženého do EU Kostarika.

Pokračovalo řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. EU zahájila čtyři nové spory, včetně vůbec prvního se Spojeným královstvím, ohledně diskriminačního režimu dotací na zelenou energii. Tento spor byl vyřešen pouze po čtyřech měsících vzájemnou dohodou. EU rovněž převládala ve sporu s Tureckem ohledně diskriminačních praktik v oblasti léčivých přípravků a nyní sleduje kroky Turecka směrem k dodržování předpisů.

Podpora udržitelnosti.

EU rovněž dosáhla pokroku v otázkách práce a životního prostředí v rámci dohod, které zahrnují kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji. V rámci této činnosti Japonsko a Jižní Korea ratifikovaly základní úmluvy Mezinárodní organizace práce stanovené v jejich obchodních dohodách s EU. Hlubší spolupráce s Peru a Kolumbií vedla tyto země k zahájení revize jejich zákoníku práce.

Pro více informací

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy