07 prosinca 2023

Treće godišnje izvješće o provedbi i izvršenju trgovinske politike EU-a

Prema danas objavljenom trećem godišnjem izvješću o provedbi i izvršenju trgovinske politike EU-a vrijednost trgovine EU-a u okviru sporazumâ o slobodnoj trgovini s globalnim partnerima prvi je put premašila 2 bilijuna EUR. 

Izvješće Europske komisije pokazuje da je trgovina s našim 20 najvećih partnera u trgovinskim sporazumima 2022. u prosjeku porasla za gotovo 30 %. Komisija je u suradnji s državama članicama i poduzećima iz EU-a također uklonila više od 30 prepreka trgovini u 19 zemalja. Uklanjanje prepreka u posljednjih pet godina samo je 2022. pomoglo u oslobađanju izvoza EU-a u vrijednosti od 7 milijardi eura. Našim sporazumima osigurana je i snažnija zaštita okoliša i radničkih prava.

EU ima najveću mrežu trgovinskih sporazuma na svijetu, a ukupno 74 zemlje čine 44 % ukupne trgovine EU-a. Trgovina između EU-a i njegovih partnera iz trgovinskog sporazuma (isključujući energente) 2022. nadmašila je trgovinu EU-a sa svim drugim partnerima. Ti su sporazumi pridonijeli održavanju trgovine i ulaganja u teškom globalnom poslovnom okruženju obilježenom sve većim geopolitičkim izazovima, kao što je ruska agresija na Ukrajinu.

Trgovinskim sporazumima podupire se izvoz, otpornost i diversifikacija

Trgovinski sporazumi nastavili su osiguravati gospodarski rast i otpornije lance opskrbe, i to:

  • Otvaranje novih izvoznih mogućnosti za proizvođače i poljoprivrednike iz EU- a: na primjer, u okviru odgovarajućih trgovinskih sporazuma izvoz farmaceutskih proizvoda iz EU-a u Vijetnam povećao se za 152 %, automobila i dijelova u Južnu Koreju za 217 %, izvoz mesa iz EU-a u Kanadu povećao se za 136 %, a izvoz usluga iz EU-a u Kanadu povećao se za 54 %. Trgovina EU-a podupire 670000 malih i srednjih poduzeća iz EU-a koja izvoze u treće zemlje.
  • Povećanje otpornosti izvoza na vanjske šokove: Izvoz sankcionirane robe iz EU-a u povlaštene partnere 2022. povećao se za 174 milijarde EUR, čime je neutraliziran daleko gubitak od 27 milijardi EUR u izvozu u Rusiju.
  • Osiguravanje pristupa važnim resursima i smanjenje prekomjerne ovisnosti o jednoj zemlji: u prvih pet godina sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) uvoz kritičnih sirovina iz Kanade u EU povećao se za 56 %, u usporedbi s rastom od samo 25 % tih materijala iz drugih izvora, što je pridonijelo strategiji EU-a za diversifikaciju od Rusije. Kritične sirovine ključne su za zelenu i digitalnu transformaciju gospodarstva EU-a.

Uklanjanje prepreka i napredak u sporovima

Komisija je 2022. uklonila 31 prepreku trgovini u 19 partnerskih zemalja. Time se potiče izvoz iz EU-a u važnim sektorima kao što su poljoprivredno-prehrambeni i farmaceutski proizvodi te zdravlje i ljepota.

Primjeri uključuju izmjenu dugogodišnjih prepreka uvozu ovčjih i kozjih proizvoda u SAD-u, a Kostarika ukidanje desetogodišnjeg 10-postotnog poreza na uvezeno pivo iz EU-a.

Nastavljeno jerješavanje sporova u okviru Svjetske trgovinske organizacije. EU je pokrenuo četiri nova spora, među ostalim prvi s Ujedinjenom Kraljevinom, o diskriminirajućem programu subvencija za zelenu energiju. Taj je spor riješen nakon samo četiri mjeseca međusobnim dogovorom. EU je u sporu s Turskom prevladao i u pogledu diskriminirajućih praksi u farmaceutskim proizvodima te sada prati korake Turske prema usklađenosti.

Promicanje održivosti

EU je također ostvario napredak u pitanjima rada i okoliša u okviru sporazuma koji uključuju poglavlje o trgovini i održivom razvoju. U okviru tog rada Japan i Južna Koreja ratificirali su temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada predviđene u njihovim trgovinskim sporazumima s EU-om. Dublja suradnja s Peruom i Kolumbijom dovela je do toga da te zemlje pokrenu reviziju svojih zakona o radu.

Za daljnje informacije

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice