07 decembra 2023

Výročná správa o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ

Podľa dnes uverejnenej 3. výročnej správy o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ hodnota obchodu EÚ prostredníctvom dohôd o voľnom obchode s globálnymi partnermi v roku 2022 po prvýkrát prekročila 2 bilióny EUR. 

Zo správy Európskej komisie vyplýva, že obchod s našimi 20 najväčšími partnermi obchodných dohôd vzrástol v roku 2022 v priemere o takmer 30 %. Komisia v spolupráci s členskými štátmi a podnikmi EÚ takisto narušila viac ako 30 prekážok obchodu v 19 krajinách. Riešenie prekážok za posledných päť rokov pomohlo uvoľniť len v roku 2022 vývoz EÚ vo výške 7 miliárd EUR. Naše dohody takisto priniesli silnejšiu ochranu životného prostredia a pracovných práv.

EÚ má najväčšiu sieť obchodných dohôd na svete s celkovým počtom 74 krajín, čo predstavuje 44 % celkového obchodu EÚ. V roku 2022 obchod medzi EÚ a jej partnermi v obchodnej dohode (okrem energetických výrobkov) prekonal obchod EÚ so všetkými ostatnými partnermi. Tieto dohody pomohli udržať obchod a investície v náročnom globálnom podnikateľskom prostredí, ktoré sa vyznačuje rastúcimi geopolitickými výzvami, ako je agresia Ruska voči Ukrajine.

Obchodné dohody podporujú vývoz, odolnosť a diverzifikáciu

Obchodné dohody naďalej prinášali hospodársky rast a odolnejšie dodávateľské reťazce, a to:

  • Otvorenie nových vývozných príležitostí pre výrobcov a poľnohospodárov z EÚ: napríklad podľa príslušných obchodných dohôd sa vývoz farmaceutických výrobkov z EÚ do Vietnamu zvýšil o 152 %, automobilov a súčiastok do Južnej Kórey o 217 %, vývoz mäsa z EÚ do Kanady vzrástol o 136 % a vývoz služieb EÚ do Kanady vzrástol o 54 %. Obchod EÚ podporuje 670000 malých a stredných podnikov EÚ, ktoré vyvážajú do tretích krajín.
  • Zvýšenie odolnosti vývozu voči vonkajším otrasom: V roku 2022 sa vývoz sankcionovaného tovaru z EÚ smerom k preferenčným partnerom zvýšil o 174 miliárd EUR, čím sa vykompenzovalo úbytok vývozu do Ruska vo výške 27 miliárd EUR.
  • Zabezpečenie prístupu k dôležitým vstupom a zníženie nadmernej závislosti od jednej krajiny: počas prvých piatich rokov platnosti dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) sa dovoz kritických surovín z Kanady do EÚ zvýšil o 56 % v porovnaní s nárastom len o 25 % týchto materiálov z iných zdrojov, čo prispelo k stratégii EÚ na diverzifikáciu od Ruska. Kritické suroviny sú nevyhnutné pre zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva EÚ.

Odstraňovanie prekážok a pokrok v sporoch

V roku 2022 Komisia odstránila 31 prekážok obchodu v 19 partnerských krajinách. To pomáha zvýšiť vývoz EÚ v dôležitých odvetviach, ako sú agropotravinárstvo, farmaceutický priemysel, zdravotníctvo a krása.

Medzi príklady patrí zmena dlhodobých prekážok dovozu výrobkov z oviec a kôz v USA a Kostarika, ktorá má desať rokov dlhú 10 % daň z piva dovážaného do EÚ.

Pokračovalo sa vurovnávaní sporov v rámci Svetovej obchodnej organizácie. EÚ začala štyri nové spory vrátane vôbec prvého sporu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s diskriminačným systémom dotácií na zelenú energiu. Tento spor bol vyriešený len po štyroch mesiacoch vzájomnou dohodou. EÚ vo svojom spore s Tureckom prevážila aj nad diskriminačnými praktikami vo farmaceutických výrobkoch a v súčasnosti monitoruje kroky Turecka smerom k dodržiavaniu predpisov.

Podpora udržateľnosti

EÚ tiež dosiahla pokrok v otázkach práce a životného prostredia v rámci tých dohôd, ktoré zahŕňajú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji. V rámci tejto práce Japonsko a Južná Kórea ratifikovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce stanovené v ich príslušných obchodných dohodách s EÚ. Hlbšia spolupráca s Peru a Kolumbiou viedla tieto krajiny k tomu, aby začali revíziu svojich zákonníkov práce.

Viac informácií

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy