24 noiembrie 2022

Al 6-lea Forum de afaceri UE-CCG

Despre eveniment

Celde-al șaselea Forum de afaceri UE-CCG oferă o ocazie ideală de a se concentra pe cele mai recente inițiative de politică, atât în cadrul procesului de elaborare a politicilor Uniunii Europene, cât și al Consiliului de Cooperare al Golfului, precum și pe instrumentele utilizate pentru a aborda provocările actuale legate de schimbările climatice, securitatea energetică, tranziția verde și cea digitală. În cadrul de politică al Comunicării comune intitulate „Un parteneriat strategic cu Golful”, recentele inițiative de politică ale UE, cum ar fi „Global Gateway”, securitatea alimentară și Pactul verde, oferă un cadru pentru acțiuni globale cu parteneri strategici, cum ar fi CCG. Temele generale vor fi abordate în sesiunea principală de deschidere a Forumului întreprinderilor și vor fi explorate în detaliu în cadrul temelor ulterioare ale grupurilor de dezbatere și al discuțiilor de grup.

Adoptarea și punerea în aplicare a acestor strategii sunt importante nu numai pentru viitoarea structură economică a Europei, ci oferă modele și parteneriate potențiale pentru alte țări din întreaga lume, inclusiv pentru statele membre ale CCG. Această orientare a politicii și a programului va fi completată, în cadrul evenimentului, de prezentări din partea ambelor țări membre ale CCG cu privire la oportunitățile de investiții și de proiecte comerciale pentru întreprinderile din UE.

Înregistrați acum

Contextul evenimentului

Guvernele din întreaga lume privesc dincolo de provocările economice ale redresării post-pandemie pentru a stabili strategii pentru o creștere și o dezvoltare durabile pe termen lung. În perioada post-pandemie, UE și statele membre ale CCG au elaborat politici și au pus în aplicare o serie de măsuri pentru o redresare economică durabilă.

Astfel cum se menționează în Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – „Un parteneriat strategic cu Golful”, publicată în mai 2022, având în vedere numeroasele evoluții înregistrate de la acordul de cooperare UE-CCG din 1989 și necesitatea unei cooperări mult mai puternice și mai cuprinzătoare, UE este hotărâtă să colaboreze cu regiunea Golfului și să revitalizeze cooperarea prin intermediul unui parteneriat strategic solid și al unor cadre instituționale bilaterale solide.

Intensificarea comerțului și a investițiilor, combaterea schimbărilor climatice, asigurarea sănătății și a securității energetice la nivel mondial și o tranziție verde fără probleme sunt toate chestiuni de mare interes reciproc. Un parteneriat strategic între UE și CCG și statele membre ale acestuia va duce la o creștere a nivelului de prosperitate și securitate a ambilor parteneri și la o schimbare reală în ceea ce privește soluționarea provocărilor la nivel mondial. Un astfel de parteneriat se va baza pe legăturile tradiționale puternice care există deja între CCG și statele membre ale UE.

Agendă

Când
24 noiembrie 2022
În care
Palatul de reședință, Bruxelles
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante