24 november 2022

Det 6. erhvervsforum mellem EU og GCC

Om arrangementet

Detsjette erhvervsforum mellem EU og GCC er en ideel lejlighed til at fokusere på de seneste politiske initiativer i både Den Europæiske Unions og Golfstaternes Samarbejdsråds politikudformning og de værktøjer, der anvendes til at tackle de aktuelle udfordringer i forbindelse med klimaændringer, energisikkerhed og grøn og digital omstilling. Inden for de politiske rammer i den fælles meddelelse "Et strategisk partnerskab med Golfstaterne" udgør de seneste EU-politiske initiativer såsom Global Gateway, Fødevaresikkerhed og den grønne pagt en ramme for en global indsats med strategiske partnere såsom GCC. Overordnede emner vil blive behandlet på erhvervsforummets hovedåbningsmøde og vil blive undersøgt nærmere i de efterfølgende panelemner og paneldiskussioner.

Vedtagelsen og gennemførelsen af disse strategier er ikke kun vigtig for Europas fremtidige økonomiske struktur, men tilbyder potentielle modeller og partnerskaber for andre lande i hele verden, herunder GCC's medlemsstater. Dette politik- og programfokus vil blive suppleret med præsentationer fra begge GCC-medlemslande om investerings- og handelsprojektmulighederne for EU's virksomheder.

Tilmeld dig nu

Baggrund for arrangementet

Regeringer i hele verden ser ud over de økonomiske udfordringer i forbindelse med genopretningen efter pandemien til at fastlægge strategier for bæredygtig langsigtet vækst og udvikling. I perioden efter pandemien har EU og GCC-medlemsstaterne udformet politikker og gennemført en række foranstaltninger til bæredygtig økonomisk genopretning.

Som anført i den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — "Et strategisk partnerskab med Golfstaterne", der blev offentliggjort i maj 2022, er EU i betragtning af den omfattende udvikling siden samarbejdsaftalen mellem EU og GCC fra 1989 og behovet for et meget stærkere og mere omfattende samarbejde fast besluttet på at indgå partnerskaber med Golfregionen og puste nyt liv i samarbejdet gennem et solidt strategisk partnerskab og solide bilaterale institutionelle rammer.

Øget handel og investeringer, bekæmpelse af klimaændringer, sikring af global sundhed og energisikkerhed og en gnidningsløs grøn omstilling er alle spørgsmål af stor gensidig interesse. Et strategisk partnerskab mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd og dets medlemsstater vil øge begge parters velstand og sikkerhed og gøre en reel forskel i håndteringen af globale udfordringer. Et sådant partnerskab vil bygge på de traditionelle stærke forbindelser, der allerede findes mellem de enkelte medlemsstater i GCC og EU.

Efter 2015

Hvornår
24. november 2022
Hvor
Bopælpaladset, Bruxelles
Del denne side:

Genveje