24 novembra 2022

Podnikateľské fórum EÚ – GCC

O podujatí

Šieste podnikateľské fórum EÚ – GCC je ideálnou príležitosťou na zameranie sa na najnovšie politické iniciatívy v Európskej únii a Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive a na nástroje, ktoré sa používajú na riešenie súčasných výziev v oblasti zmeny klímy, energetickej bezpečnosti, zelenej a digitálnej transformácie. V politickom rámci spoločného oznámenia „Strategické partnerstvo s Perzským zálivom“ nedávne politické iniciatívy EÚ, ako sú Globálna brána, potravinová bezpečnosť a zelená dohoda, poskytujú rámec pre globálnu činnosť so strategickými partnermi, ako je GCC. Zastrešujúce témy sa budú riešiť na úvodnom úvodnom zasadnutí obchodného fóra a budú podrobnejšie preskúmané v nasledujúcich témach panelu a panelových diskusiách.

Prijatie a vykonávanie týchto stratégií je dôležité nielen pre budúcu hospodársku štruktúru Európy, ale ponúka potenciálne modely a partnerstvá pre iné krajiny na celom svete vrátane členských štátov GCC. Toto zameranie politiky a programu bude na podujatí doplnené prezentáciami z oboch členských krajín GCC o investičných a obchodných projektoch pre podniky EÚ.

Zaregistrovať teraz

Kontext podujatia

Vlády na celom svete sa nezameriavajú na hospodárske výzvy obnovy po pandémii s cieľom stanoviť stratégie pre udržateľný dlhodobý rast a rozvoj. V období po pandémii členské štáty EÚ a GCC navrhli politiky a vykonali niekoľko opatrení na udržateľné oživenie hospodárstva.

Ako sa uvádza v spoločnom oznámení Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Strategické partnerstvo s Perzským zálivom“ vydanom v máji 2022, vzhľadom na množstvo vývoja od dohody o spolupráci medzi EÚ a GCC z roku 1989 a potrebu oveľa silnejšej a komplexnejšej spolupráce je EÚ odhodlaná nadviazať partnerstvo s regiónom Perzského zálivu a oživiť spoluprácu prostredníctvom silného strategického partnerstva a pevných dvojstranných inštitucionálnych rámcov.

Zvyšovanie obchodu a investícií, boj proti zmene klímy, zabezpečenie celosvetového zdravia a energetickej bezpečnosti a bezproblémová zelená transformácia sú otázky silného spoločného záujmu. Strategické partnerstvo medzi EÚ a GCC a jej členskými štátmi zvýši prosperitu a bezpečnosť oboch partnerov a prinesie skutočnú zmenu pri riešení globálnych výziev. Takéto partnerstvo bude vychádzať z tradičných silných väzieb, ktoré už existujú medzi jednotlivými GCC a členskými štátmi EÚ.

Program rokovania

Keď
24. novembra 2022
Kde
Bydlisko Palace, Brusel
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy