24 listopada 2022

Forum Biznesu UE-RWPZ

Informacje o wydarzeniu

Szóste Forum Biznesu UE-RWPZ stanowi doskonałą okazję do skoncentrowania się na najnowszych inicjatywach politycznych zarówno w ramach kształtowania polityki Unii Europejskiej i Rady Współpracy Państw Zatoki, jak i na narzędziach stosowanych w celu sprostania obecnym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem energetycznym oraz transformacją ekologiczną i cyfrową. W ramach politycznych wspólnego komunikatu pt. „Partnerstwo strategiczne z Zatoką Perską” niedawne inicjatywy polityczne UE, takie jak Global Gateway, bezpieczeństwo żywnościowe i Zielony Ład, zapewniają ramy globalnych działań z partnerami strategicznymi, takimi jak RWPZ. Zagadnienia nadrzędne zostaną omówione podczas głównej sesji inauguracyjnej Forum Biznesu i zostaną szczegółowo omówione w kolejnych dyskusjach panelowych i dyskusjach panelowych.

Przyjęcie i wdrożenie tych strategii jest ważne nie tylko z punktu widzenia przyszłej struktury gospodarczej Europy, ale także oferuje potencjalne modele i partnerstwa dla innych krajów na całym świecie, w tym dla państw członkowskich RWPZ. Ta polityka i program zostaną uzupełnione podczas tego wydarzenia prezentacjami obu państw członkowskich RWPZ na temat możliwości inwestycyjnych i handlowych dla przedsiębiorstw z UE.

Zarejestrować się teraz

Kontekst wydarzenia

Rządy na całym świecie wychodzą poza wyzwania gospodarcze związane z odbudową po pandemii, aby opracować strategie na rzecz zrównoważonego długoterminowego wzrostu i rozwoju. W okresie po pandemii UE i państwa członkowskie RWPZ opracowały polityki i wdrożyły szereg środków na rzecz trwałego ożywienia gospodarczego.

Jak stwierdzono we wspólnym komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Partnerstwo strategiczne z Zatoką Perską” opublikowanym w maju 2022 r., biorąc pod uwagę bogactwo wydarzeń od czasu zawarcia umowy o współpracy między UE a RWPZ z 1989 r. oraz potrzebę znacznie ściślejszej i bardziej kompleksowej współpracy, UE jest zdecydowana nawiązać partnerstwo z regionem Zatoki Perskiej i ożywić współpracę poprzez solidne partnerstwo strategiczne i solidne dwustronne ramy instytucjonalne.

Zwiększenie handlu i inwestycji, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zapewnienie globalnego zdrowia i bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawna transformacja ekologiczna to kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Partnerstwo strategiczne między UE a RWPZ i jej państwami członkowskimi zwiększy dobrobyt i bezpieczeństwo obu partnerów oraz w realny sposób przyczyni się do sprostania globalnym wyzwaniom. Takie partnerstwo będzie opierać się na tradycyjnych silnych powiązaniach, które już istnieją między poszczególnymi państwami członkowskimi RWPZ i UE.

Porządek obrad

Kiedy
24 listopada 2022 r.
Gdzie
Pałac Rezydencji, Bruksela
Udostępnij tę stronę: