24 marraskuuta 2022

EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 6. yritysfoorumi

Tietoa tapahtumasta

Kuudes EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston liike-elämän foorumi tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden keskittyä sekä Euroopan unionin että Persianlahden yhteistyöneuvoston viimeisimpiin poliittisiin aloitteisiin ja välineisiin, joilla vastataan ilmastonmuutoksen, energiaturvallisuuden, vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen nykyisiin haasteisiin. EU:n viimeaikaiset poliittiset aloitteet, kuten Global Gateway, elintarviketurva ja vihreän kehityksen ohjelma, muodostavat yhteisen tiedonannon ”Strateginen kumppanuus Persianlahden maiden kanssa” poliittisen kehyksen puitteissa puitteet maailmanlaajuisille toimille GCC:n kaltaisten strategisten kumppanien kanssa. Yleisiä aiheita käsitellään yritysfoorumin avajaisistunnossa, ja niitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin seuraavissa paneeliaiheissa ja paneelikeskusteluissa.

Näiden strategioiden hyväksyminen ja täytäntöönpano ovat tärkeitä paitsi Euroopan tulevan talousrakenteen kannalta myös mahdollisia malleja ja kumppanuuksia muille maille eri puolilla maailmaa, myös Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioille. Tätä politiikan ja ohjelman painopistettä täydennetään tapahtumassa molempien Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenmaiden esitelmillä EU:n yritysten investointi- ja kauppahankkeiden mahdollisuuksista.

Rekisteröidy nyt

Tapahtuman tausta

Hallitukset eri puolilla maailmaa tarkastelevat pandemian jälkeisen elpymisen taloudellisia haasteita pidemmälle ja määrittävät strategioita kestävälle pitkän aikavälin kasvulle ja kehitykselle. Pandemian jälkeen EU ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltiot ovat suunnitelleet politiikkoja ja toteuttaneet useita toimenpiteitä talouden kestävää elpymistä varten.

Kuten toukokuussa 2022 annetussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetussa yhteisessä tiedonannossa ”Strateginen kumppanuus Persianlahden maiden kanssa” todetaan, EU aikoo päättäväisesti tehdä yhteistyötä Persianlahden alueen kanssa vankan strategisen kumppanuuden ja vankkojen kahdenvälisten institutionaalisten puitteiden avulla, kun otetaan huomioon EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vuoden 1989 yhteistyösopimuksen jälkeen tapahtunut runsas kehitys ja tarve tehdä paljon tiiviimpää ja kattavampaa yhteistyötä.

Kaupan ja investointien lisääminen, ilmastonmuutoksen torjunta, maailmanlaajuisen terveyden ja energiavarmuuden varmistaminen sekä sujuva vihreä siirtymä ovat kaikki vahvasti yhteisen edun mukaisia kysymyksiä. EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston ja sen jäsenvaltioiden strateginen kumppanuus lisää molempien osapuolten vaurautta ja turvallisuutta. Sillä on todellista vaikutusta, kun pyritään vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tämä kumppanuus rakentuu jo ennestään vahvoille yhteyksille yksittäisten Persianlahden yhteistyöneuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Esityslista

Milloin
24 päivänä marraskuuta 2022
Missä
Brysselin kotipalatsi
Jaa tämä sivu: