24 Νοεμβρίου 2022

6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΕ-ΣΣΚ

Σχετικά με την εκδήλωση

Το έκτο επιχειρηματικό φόρουμ ΕΕ-ΣΣΚ παρέχει μια ιδανική ευκαιρία εστίασης στις πλέον πρόσφατες πρωτοβουλίες πολιτικής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής ασφάλειας, της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Στο πλαίσιο πολιτικής της κοινής ανακοίνωσης με τίτλο «Στρατηγική εταιρική σχέση με τον Κόλπο», οι πρόσφατες πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Global Gateway, η επισιτιστική ασφάλεια και η Πράσινη Συμφωνία, παρέχουν ένα πλαίσιο για παγκόσμια δράση με στρατηγικούς εταίρους, όπως το ΣΣΚ. Τα πρωταρχικά θέματα θα εξεταστούν στην εναρκτήρια συνεδρία του Επιχειρηματικού Φόρουμ και θα διερευνηθούν περαιτέρω λεπτομερώς σε επακόλουθα θέματα πάνελ και συζητήσεις πάνελ.

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών είναι σημαντικές όχι μόνο για τη μελλοντική οικονομική δομή της Ευρώπης, αλλά προσφέρουν δυνητικά μοντέλα και εταιρικές σχέσεις για άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΣΣΚ. Αυτή η πολιτική και το επίκεντρο του προγράμματος θα συμπληρωθούν στην εκδήλωση με παρουσιάσεις από τις δύο χώρες μέλη του ΣΣΚ σχετικά με τις ευκαιρίες επενδυτικών και εμπορικών έργων για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Εγγραφή τώρα

Ιστορικό της εκδήλωσης

Οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο εξετάζουν πέρα από τις οικονομικές προκλήσεις της ανάκαμψης μετά την πανδημία για να χαράξουν στρατηγικές για βιώσιμη μακροπρόθεσμη μεγέθυνση και ανάπτυξη. Κατά την περίοδο μετά την πανδημία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη του ΣΣΚ σχεδίασαν πολιτικές και εφάρμοσαν σειρά μέτρων για βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική εταιρική σχέση με τον Κόλπο» που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022, δεδομένου του πλούτου των εξελίξεων μετά τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-ΣΣΠΚ του 1989 και της ανάγκης για πολύ ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη συνεργασία, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με την περιοχή του Κόλπου και να αναζωογονήσει τη συνεργασία μέσω μιας ισχυρής στρατηγικής εταιρικής σχέσης και ισχυρών διμερών θεσμικών πλαισίων.

Η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η διασφάλιση της παγκόσμιας υγείας και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η ομαλή πράσινη μετάβαση αποτελούν ζητήματα ισχυρού αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΣΣΠΚ και των κρατών μελών του θα αυξήσει την ευημερία και την ασφάλεια και των δύο εταίρων και θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Μια τέτοια εταιρική σχέση θα βασιστεί στους ισχυρούς παραδοσιακούς δεσμούς που ήδη υφίστανται μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών του ΣΣΠΚ και της ΕΕ.

Θεματολόγιο

Όταν
24 Νοεμβρίου 2022
Όπου
Residing Palace, Βρυξέλλες
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις