24 november 2022

6:e näringslivsforumet EU-GCC

Om evenemanget

Det sjätte näringslivsforumet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd är ett utmärkt tillfälle att fokusera på de senaste politiska initiativen i både Europeiska unionens och Gulfstaternas samarbetsråds beslutsfattande och de verktyg som används för att hantera de aktuella utmaningarna i form av klimatförändringar, energitrygghet, grön och digital omställning. Inom den politiska ramen för det gemensamma meddelandet Ett strategiskt partnerskap med Gulfstaterna utgör EU:s senaste politiska initiativ såsom Global Gateway, livsmedelstrygghet och den gröna given en ram för globala åtgärder tillsammans med strategiska partner såsom Gulfstaternas samarbetsråd. Övergripande teman kommer att tas upp vid näringsforumets inledningssession och kommer att undersökas närmare i kommande panelfrågor och paneldiskussioner.

Antagandet och genomförandet av dessa strategier är viktiga inte bara för Europas framtida ekonomiska struktur, utan erbjuder potentiella modeller och partnerskap för andra länder i världen, inbegripet GCC:s medlemsstater. Denna inriktning på politik och program kommer att kompletteras med presentationer från båda GCC-länderna om investerings- och handelsprojektmöjligheterna för EU:s företag.

Registrera dig

Bakgrund till evenemanget

Regeringar runt om i världen ser bortom de ekonomiska utmaningarna i samband med återhämtningen efter pandemin för att fastställa strategier för hållbar långsiktig tillväxt och utveckling. Under perioden efter pandemin har EU och medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd utformat strategier och genomfört ett antal åtgärder för en hållbar ekonomisk återhämtning.

Såsom anges i det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet – Ett strategiskt partnerskap med Gulfstaterna, som offentliggjordes i maj 2022, är EU fast beslutet att samarbeta med Gulfregionen och blåsa nytt liv i samarbetet genom ett robust strategiskt partnerskap och solida bilaterala institutionella ramar, med tanke på den omfattande utvecklingen sedan samarbetsavtalet mellan EU och Gulfstaterna från 1989 och behovet av ett mycket starkare och mer omfattande samarbete.

Att öka handeln och investeringarna, bekämpa klimatförändringarna, säkerställa global hälsa och energitrygghet och en smidig grön omställning är frågor av stort ömsesidigt intresse. Ett strategiskt partnerskap mellan EU och medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd kommer att öka båda parters välstånd och säkerhet och betydligt öka deras förmåga att anta de globala utmaningarna. Ett sådant partnerskap kommer att bygga på de traditionella starka band som redan finns mellan enskilda Gulfstater och medlemsstater i EU.

Dagordning

När
24 november 2022
Där
Residence Palace, Bryssel
Dela sidan:

Genvägar