24 novembris 2022

ES un Persijas līča sadarbības padomes (GCC) 6. uzņēmējdarbības forums

Par pasākumu

Sestais ES un GCC uzņēmējdarbības forums sniedz lielisku iespēju koncentrēties uz jaunākajām politikas iniciatīvām gan Eiropas Savienības, gan Persijas līča sadarbības padomes politikas veidošanā un instrumentiem, ko izmanto, lai risinātu pašreizējās problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, enerģētisko drošību, zaļo un digitālo pārkārtošanos. Kopīgā paziņojuma “Stratēģiskā partnerība ar Persijas līča reģionu” politikas satvarā nesenās ES politikas iniciatīvas, piemēram, Global Gateway, pārtikas nodrošinājums un zaļais kurss, nodrošina satvaru globālai rīcībai ar stratēģiskajiem partneriem, piemēram, GCC. Galvenie temati tiks izskatīti Uzņēmējdarbības foruma galvenajā ievadsēdē, un tos sīkāk izpētīs turpmākajās paneļdiskusijās un paneļdiskusijās.

Šo stratēģiju pieņemšana un īstenošana ir svarīga ne tikai Eiropas ekonomikas struktūrai nākotnē, bet piedāvā potenciālus modeļus un partnerības citām valstīm visā pasaulē, tostarp PLSP dalībvalstīm. Šo politikas un programmas ievirzi šajā pasākumā papildinās ar abu PLSP dalībvalstu prezentācijām par ieguldījumu un tirdzniecības projektu iespējām ES uzņēmumiem.

Reģistrēties tagad

Priekšvēsture par pasākumu

Valdības visā pasaulē ne tikai pievēršas ekonomikas atveseļošanās problēmām pēc pandēmijas, bet arī izstrādā stratēģijas ilgtspējīgai ilgtermiņa izaugsmei un attīstībai. Laikposmā pēc pandēmijas ES un PLSP dalībvalstis ir izstrādājušas politiku un īstenojušas vairākus pasākumus ilgtspējīgai ekonomikas atveseļošanai.

Kā norādīts 2022. gada maijā publicētajā kopīgajā paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei “Stratēģiska partnerība ar Persijas līča reģionu”, ņemot vērā daudzās norises kopš 1989. gada ES un PLSP sadarbības nolīguma un vajadzību pēc daudz spēcīgākas un visaptverošākas sadarbības, ES ir apņēmības pilna sadarboties ar Persijas līča reģionu un atjaunot sadarbību, izmantojot stabilu stratēģisko partnerību un stabilas divpusējas institucionālās sistēmas.

Tirdzniecības un ieguldījumu palielināšana, cīņa pret klimata pārmaiņām, globālās veselības un enerģētiskās drošības nodrošināšana un vienmērīga zaļā pārkārtošanās ir jautājumi, kas ir ļoti svarīgi abām pusēm. Stratēģiskā partnerība starp ES un GCC un tās dalībvalstīm palielinās abu partneru labklājību un drošību un dos reālu ieguldījumu globālo problēmu risināšanā. Šāda partnerība balstīsies uz tradicionāli spēcīgajām saitēm, kas jau pastāv starp atsevišķām GCC un ES dalībvalstīm.

Darba kārtība

Kad
2022. gada 24. novembrī
Kurā
Pils dzīvesvieta, Brisele
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites