24 Ноември 2022

6-ти бизнес форум ЕС-ССПЗ

За проявата

Шестият бизнес форум ЕС-ССПЗ предоставя идеална възможност за съсредоточаване върху най-новите политически инициативи в изготвянето на политиките както на Европейския съюз, така и на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и върху инструментите, които се използват за справяне с настоящите предизвикателства, свързани с изменението на климата, енергийната сигурност, екологичния и цифровия преход. В политическата рамка на съвместното съобщение „Стратегическо партньорство с Персийския залив“ неотдавнашните политически инициативи на ЕС като Глобалния портал, продоволствената сигурност и Зеления пакт осигуряват рамка за глобални действия със стратегически партньори като ССПЗ. Основните теми ще бъдат разгледани по време на основната бележка за откриването на бизнес форума и ще бъдат допълнително проучени подробно в следващите тематични теми и дискусии в рамките на панела.

Приемането и изпълнението на тези стратегии са важни не само за бъдещата икономическа структура на Европа, но предлагат потенциални модели и партньорства за други държави по света, включително държавите — членки на ССПЗ. Акцентът на тази политика и програма ще бъде допълнен по време на проявата с презентации от двете държави — членки на ССПЗ, относно възможностите за инвестиции и търговски проекти за предприятията от ЕС.

Регистриране

Предварителна информация за събитието

Правителствата по света гледат отвъд икономическите предизвикателства на възстановяването след пандемията, за да определят стратегии за устойчив дългосрочен растеж и развитие. В периода след пандемията ЕС и държавите — членки на ССПЗ, разработиха политики и приложиха редица мерки за устойчиво икономическо възстановяване.

Както се посочва в съвместното съобщение до Европейския парламент и Съвета „Стратегическо партньорство с Персийския залив“, публикувано през май 2022 г., предвид изобилието от развития след споразумението за сътрудничество между ЕС и ССПЗ от 1989 г. и необходимостта от много по-силно и по-всеобхватно сътрудничество, ЕС е решен да си партнира с региона на Персийския залив и да съживи сътрудничеството чрез стабилно стратегическо партньорство и стабилни двустранни институционални рамки.

Увеличаването на търговията и инвестициите, борбата с изменението на климата, гарантирането на световното здравеопазване и енергийна сигурност и плавният екологичен преход са въпроси от силен взаимен интерес. Наличието на стратегическо партньорство между ЕС и ССПЗ и неговите държави членки ще увеличи просперитета и сигурността на двете страни и ще доведе до реална промяна в посрещането на глобалните предизвикателства. Това партньорство ще се основава на традиционните силни връзки, които вече съществуват между отделните държави от ССПЗ и държавите — членки на ЕС.

Дневен ред

Когато
24 ноември 2022 г.
Където
Дворец на резиденцията, Брюксел
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки