24 listopadu 2022

6. podnikatelské fórum EU-GCC

Informace o akci

Šesté podnikatelské fórum EU-GCC poskytuje ideální příležitost zaměřit se na nejnovější politické iniciativy v rámci tvorby politik Evropské unie i Rady pro spolupráci v Zálivu a na nástroje používané k řešení současných výzev v oblasti změny klimatu, energetické bezpečnosti, ekologické a digitální transformace. V politickém rámci společného sdělení „Strategické partnerství s Perským zálivem“ poskytují nedávné politické iniciativy EU, jako je Global Gateway, zajišťování potravin a Zelená dohoda, rámec pro globální opatření se strategickými partnery, jako je Rada pro spolupráci v Zálivu. Zastřešující témata budou projednána v hlavním úvodním zasedání Podnikatelského fóra a budou podrobněji prozkoumána v následných panelových tématech a panelových diskusích.

Přijetí a provádění těchto strategií je důležité nejen pro budoucí hospodářskou strukturu Evropy, ale nabízí potenciální modely a partnerství pro další země na celém světě, včetně členských států Rady pro spolupráci v Zálivu. Tato politika a zaměření programu budou na akci doplněny prezentacemi obou členských zemí Rady pro spolupráci v Zálivu o investičních a obchodních projektech pro podniky v EU.

Zaregistrovat nyní

Souvislosti akce

Vlády na celém světě jdou nad rámec hospodářských výzev oživení po pandemii s cílem stanovit strategie pro udržitelný dlouhodobý růst a rozvoj. V období po pandemii navrhly EU a členské státy Rady pro spolupráci v Zálivu politiky a provedly řadu opatření pro udržitelné hospodářské oživení.

Jak je uvedeno ve společném sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvaném „Strategické partnerství s Perským zálivem“, které bylo zveřejněno v květnu 2022, vzhledem k velkému vývoji od uzavření dohody o spolupráci mezi EU a Radou pro spolupráci v Zálivu z roku 1989 a k potřebě mnohem silnější a komplexnější spolupráce je EU odhodlána spolupracovat s oblastí Perského zálivu a oživit spolupráci prostřednictvím silného strategického partnerství a pevných dvoustranných institucionálních rámců.

Zvyšování obchodu a investic, boj proti změně klimatu, zajištění celosvětového zdraví a energetické bezpečnosti a hladká ekologická transformace jsou otázky silného společného zájmu. Strategické partnerství mezi EU a Radou pro spolupráci v Zálivu a jejími členskými státy zvýší prosperitu a bezpečnost obou partnerů a bude skutečným přínosem při řešení globálních výzev. Toto partnerství bude vycházet z tradičních silných vazeb, které již mezi jednotlivými členskými státy Rady pro spolupráci v Zálivu a EU existují.

Pořad jednání

Kdy
Listopadu 2022
Pokud
Rezidenční palác, Brusel
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy