Jak využít můj obchodní asistent pro zadávání zakázek

Zjistěte, zda máte v několika jednoduchých krocích nárok na účast v daném vládním nabídkovém řízení mimo EU

Krok 1: Uveďte zemi, v níž byla zakázka zadána.

 • Začněte výběrem karty „Veřejné zakázky“ „Můj obchodní asistent“ na úvodní stránce Access2Markets a pokračujte
 • Výběrem země, v níž se zakázka uskutečňuje, z rozbalovacího seznamu.

Krok 2: Uveďte zadavatele

 • Použitím kumulativních možností filtrování a
 • Prohlížením seznamu subjektů.

 

Dostupná kritéria filtrování jsou specifická pro každou zemi.

Úplný seznam subjektů je uveden v případě, že nejsou vyplněna kritéria filtrování a tlačítko „Vyhledávání“ se stiskne.

Výsledky vyhledávání jsou paginované, jeden si může vybrat počet položek zobrazených na stránce (10, 20 nebo 30). Navigace mezi stránkami je k dispozici v horní části seznamu.

Jakmile uživatel zvolí subjekt, který je předmětem zájmu, může stisknout tlačítko „Vybrat“.

Krok 3: Uveďte předmět a odhadovanou hodnotu veřejné zakázky

 • Výběrem „Předmět“ z dostupných možností
  • Zboží
  • Služby
  • Stavební služby
 • A uvedením „odhadované hodnoty nabídky“ vyjádřené v měně dané země. Systém vypočítává a prezentuje odpovídající hodnotu vyjádřenou ve zvláštních právech čerpání (zvláštní práva čerpání).

Krok 4: Odpovídat na postupně navrhované otázky

 • Na základě zvolených možností a odpovědi na každou otázku systém vygeneruje další otázku, kterou je třeba řešit, a nabízí možné odpovědi pro výběr uživatele.
 • Otázky jsou vytvářeny až do doby, než bude provedeno posouzení.

Krok 5: Přečtěte si posouzení a příslušné právní texty a pokyny

 • Na základě poskytnutých odpovědí systém generuje buď
  • Kladné hodnocení, pokud se zdá, že společnosti z EU jsou způsobilé k účasti v daném nabídkovém řízení, nebo
  • Negativní hodnocení, pokud zadavatel nemá povinnost posuzovat nabídky společností z EU.

 

Posouzení jsou orientační a nejsou právně závazná.

 

Na stránce „Shrnutí poskytnutých informací“ lze kdykoli použít možnost „Upravit“ ke změně kterékoli z uvedených odpovědí. V důsledku toho systém přepočítává a řeší otázky, které mají být položeny v novém kontextu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy