Vítejte na stránkách Access2Markets pro uživatele asistenční služby pro obchod

Vaše brána EU k obchodním informacím pro vývozce a dovozce

Co je Access2Markets?

Access2Markets je nový portál, který vývozcům a dovozcům z EU umožňuje nalézt podrobné informace o:

 • tarify
 • pravidel původu
 • požadavky na výrobek
 • celní postupy a formality
 • DPH/spotřební daně/daně z prodeje
 • Obchodní překážky
 • obchodní statistiky

...tak, abyste mohli najít nejlepší zdroj nebo vývozní trh pro vaše výrobky.

Informace z asistenční služby pro obchod (Trade Helpdesk)

Veškerý obsah, který byl dříve k dispozici na asistenční službě pro obchod, je nyní na portálu Access2Markets.

Access2Markets obsahuje informace jak pro dovozce, tak pro vývozce. 

Zde najdete všechny celní sazby, celní postupy a formality, požadavky na výrobky pro trh EU pro každý výrobek – včetně případných zvláštních podmínek stanovených v obchodních dohodách.

Nové informace v Access2Markets

Kromě klíčových informací podle jednotlivých zemí o dovozních a vývozních podmínkách Access2Markets

 • podrobné pokyny pro dovoz/vývoz zboží a služeb
 • podrobné pokyny k pravidlům původu
 • nástroj, který vám pomůže posoudit původ vašeho výrobku
 • obchodní terminologie vysvětlovaná v průběhu cesty
 • příklady toho, jak některé sazby v průběhu času klesnou
 • grafy s obchodními statistikami.

Access2Markets je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU a v mobilním formátu.

Jak pracovat s Access2Markets

Hledání celních sazeb, celních postupů a formalit, požadavků na výrobky nebo statistik pro konkrétní výrobek?

V mém obchodním asistentovi

 • uveďte „Název nebo kód produktu“
 • zadejte „země z“ a „země do“.
 • klikněte na „ZAŘÍZENÍ“

Přehled obchodních dohod EU a jejich obsahu

Hledáte informace o jedné z obchodních dohod EU, včetně pravidel původu a způsobu, jak prokázat původ vašeho výrobku?

Přejděte na „Markets“ a poté zvolte zemi vašeho zájmu na trzích mimo EU.

Jsem nová v obchodě. Mohu získat úvodní slovo?

Navštivte sekce zboží nebo služby, kde najdete podrobné pokyny pro obchodování se zbožím a službami, nebo si přečtěte stránky o investicích a trzích.

Překážky obchodu

Čelit překážkám na trzích mimo EU?  Používejte Access2Markets a podělte se o ně!

Nemůžete najít, co hledáte? Pomozte vám!

Jak můžeme zlepšit? Pomocí tlačítek pro zpětnou vazbu v dolní části každé stránky nás můžete vědět!

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy