Welkom bij Access2Markets to Trade Helpdesk gebruikers

Uw EU-handelsinformatie voor exporteurs en importeurs

Wat is Access2Markets?

Access2Markets is het nieuwe portaal waarop exporteurs en importeurs uit de EU gedetailleerde informatie kunnen vinden over:

 • tarieven
 • oorsprongsregels
 • productvoorschriften
 • douaneprocedures en -formaliteiten
 • Btw/accijnzen/omzetbelasting
 • Handelsbelemmeringen
 • handelsstatistieken

... zodat u de beste bron of exportmarkt voor uw producten kunt vinden.

Informatie van de handelshelpdesk

Alle inhoud die voorheen op de handelshelpdesk stond, staat nu op Access2Markets.

Access2Markets bevat informatie voor zowel importeurs als exporteurs.

Hier vindt u alle tarieven, douaneprocedures en formaliteiten, productvereisten voor de EU-markt, voor elk product, met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden die in het kader van handelsovereenkomsten worden toegekend.

Nieuwe informatie op Access2Markets

Access2Markets heeft naast essentiële informatie per land over invoer- en uitvoervoorwaarden

 • stapsgewijze gidsen voor de in- en uitvoer van goederen en diensten
 • gedetailleerde richtsnoeren inzake oorsprongsregels
 • een hulpmiddel om de oorsprong van uw product te beoordelen
 • handelsterminologie langs de weg uitgelegd
 • voorbeelden van hoe bepaalde tarieven mettertijd zullen dalen
 • grafieken met handelsstatistieken.

Access2Markets is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen en in een mobiele lay-out.

Hoe samen te werken met Access2Markets

Op zoek naar tarieven, douaneprocedures en -formaliteiten, productvereisten of statistieken voor een specifiek product?

Assistent in Mijn handel

 • vul „productnaam of -code” in
 • vul „land van” en „land naar” in.
 • klik op „SEARCH”

Overzicht van EU-handelsovereenkomsten en wat die omvatten

Zoek informatie over een van de handelsovereenkomsten van de EU, met inbegrip van oorsprongsregels en hoe de oorsprong van uw product te bewijzen?

Ga naar „Markten” en kies dan het land van uw belangstelling voor markten buiten de EU.

Ik ben nieuw voor handel. Kan ik een inleiding krijgen?

Bekijk de rubrieken goederen of diensten voor stapsgewijze gidsen voor handel in goederen en diensten of lees de pagina’s over investeringen en markten.

Handelsbelemmeringen

Belemmeringen voor markten buiten de EU?Gebruik Access2Markets om ons hierover te vertellen!

Kan je niet vinden waar u op zoek bent? Laten we u helpen!

Hoe kunnen we verbeteren? Gebruik de feedbackknoppen onderaan elke pagina om ons te laten weten!

Deze pagina delen:

Snelle links