Obchodní dohody EU na portálu Access2Markets

Obchodní dohody EU na portálu Access2Markets

Využijte nižších celních sazeb a dalších výhod, které preferenční obchodní dohody EUnabízejí!

EU má více než sedmdesát obchodních dohod se zeměmi na celém světě

Zkontrolujte:

Tyto dohody pokrývají téměř dvě pětiny veškerého obchodu EU s jinými zeměmi. Podle nich mají společnosti z EU a partnerských zemí výhodnější podmínky než ty, které nabízí WTO.

Zde uvádíme několik výhod, které z obchodních dohod vyplývají:

 • nižší nebo nulové celní sazby
 • jednodušší a rychlejší celní řízení
 • uznávání osvědčení o produktech
 • mobilita zaměstnanců
 • přístup k veřejným zakázkám
 • lepší ochrana vašich práv duševního vlastnictví

Co byste měli o přínosech obchodních dohod vědět

 • vaše výsady se liší podle dohody a závisí na produktu/odvětví
 • ne všechny výhody jsou automatické – například v odvětví zboží musíte
  • doložit, kde byl produkt vyroben
  • vyplňte celní formuláře
  • zaregistrovat se v evropském systémuREX nebo jako schválený vývozce
  • mít oprávnění k poskytování služeb
  • zajistit pro své výrobky osvědčení o bezpečnosti
  • zažádat si o ochranu duševního vlastnictví
 • stále se můžete potýkat s překážkami – ale obchodní dohoda EU může usnadnit jejich odstranění, řekněte nám, pokud se domníváte, že se při vývozu z EU potýkáte s obchodní překážkou.
 • Společnosti nebo jednotlivci nemohou obchodní dohodu vymáhat u soudu. Nicméně Evropská unie a její partnerské země jsou právně vázány dohody uplatňovat. Pokud tomu tak není, může zpravidla druhá strana využít mechanismu řešení sporů.

Kapitoly obchodních dohod o malých a středních podnicích

Všechny nové obchodní dohody budou obsahovat kapitolu o malých a středních podnicích, pokud s tím partnerská země souhlasí. To by umožnilo lepší výměnu informací o otázkách přístupu na trh, jakož i plodnou spolupráci mezi Komisí a partnerskou zemí při řešení otázek týkajících se malých a středních podniků v obchodní dohodě.

Kromě toho se smíšený výbor Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) dne 26. září 2018 ve zvláštním doporučení týkajícím se malých a středních podniků dohodl, že každá strana poskytuje malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a přístupu na trh a že kontaktní místo pro malé a střední podniky na obou stranách spolupracuje na řešení konkrétních otázek týkajících se malých a středních podniků.

Co nabízí Access2Markets?

 • Získáte díky němu přehled o různých typech obchodních dohod a ujednání, které můžete využít ve svůj prospěch
 • Blíže se seznámíte s hlavními stavebními kameny obchodních dohod
 • Zajímáte se o obchodování s konkrétní zemí? Více informací o podmínkách, které platí v sekci Trhy, naleznete v našich zvláštních pokynech
 • Již máte představu, kam či odkud chcete dovážet? Můj obchodní asistent vás zaměří na konkrétní podmínky a požadavky týkající se vašeho produktu.
 • Ještě nejste obeznámeni s mým asistentem v oblasti obchodu? Podívejte se na naši uživatelskou příručku a podívejte se na náš návod.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy