Závazná informace o původu zboží

Pokud si nejste jisti o původu svého zboží nebo chcete pouze právní jistotu, můžete požádat o závazné informace o původu zboží.

Závazné informace o původu se týkají písemného rozhodnutí, které osvědčuje původ vašeho zboží, a jsou závazné v Evropské unii.

Rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pro držitele a pro celní orgány EU. Obvykle platí tři roky ode dne vydání.

Jak a kde požádat o rozhodnutí o ZIPZ?

Žádosti by měly být podány písemně příslušným orgánům v zemi EU, v níž je společnost usazena nebo v níž hodlá použít ZIPZ. Musíte se ujistit, že popis zboží v závazných informacích o původu zboží je totožný se zbožím, které vyvážíte nebo dovážíte.

Orgány mají na přijetí rozhodnutí 120 dnů ode dne, kdy zaevidovaly vaši žádost.

Upozorňujeme, že existence závazných informací o původu zboží vás nezbavuje povinnosti předložit doklad o původu zboží.

Více informací

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy