Závazná informace o původu zboží

Pokud si nejste jisti původem vašeho zboží nebo si jednoduše přejete právní jistotu, můžete požádat o závazné informace o původu zboží.

Závazná informace o původu zboží (ZIPZ) se vztahuje k písemnému rozhodnutí, které osvědčuje původ vašeho zboží, a je závazné v Evropské unii.

Rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pro držitele i pro celní orgány EU. Obvykle platí tři roky ode dne vydání.

Jak a kde požádat o rozhodnutí o ZIPZ?

Žádosti by měly být podávány písemně příslušným orgánům v zemi EU, v níž je společnost usazena nebo kde hodlá ZIPZ využít. Musíte se ujistit, že popis zboží v závazných informacích o původu zboží je totožný se zbožím, které vyvážíte nebo dovážíte.

Orgány mají 120 dnů ode dne, kdy vaši žádost zaregistrovaly, aby rozhodly.

Upozorňujeme, že existence závazných informací o původu zboží vás nezbavuje povinnosti předložit doklad o původu.

Další informace

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy