Mezinárodní nástroj pro zadávání veřejných zakázek

Protekcionismus ve veřejných zakázkách roste po celém světě. Během posledního desetiletí studie ukázaly, že počet překážek zadávání veřejných zakázek byl násoben pětinásobkem. Tyto překážky zadávání veřejných zakázek mohou mít mnoho podob. Mohou se jednat o právní ustanovení, která de iure omezují přístup zahraničních uchazečů na trh, nebo se mohou jednat o praktiky de facto snižující šance zahraničních uchazečů na úspěch při zadávání veřejných zakázek.

Obecně pozorované restriktivní režimy nebo opatření přijatá ve třetí zemi zahrnují:

  • Požadavky na místní obsah
  • Režimy cenové preference, které zvýhodňují domácí uchazeče v zadávacích řízeních
  • Právní omezení/zákaz zahraničním uchazečům účastnit se zadávacích řízení

Pro více informací o překážkách zadávání veřejných zakázek vypracovala OECD taxonomii opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek, která omezují přístup na trh EU s veřejnými zakázkami.

Setkali jste se s bariérou ve třetí zemi?

Stížnost na mezinárodní nástroj pro zadávání veřejných zakázek (IPI) můžete podat přímo u jednotného kontaktního místa prostřednictvím formuláře pro podávání stížností v rámci nástroje pro zadávání veřejných zakázek.

Můžete nás kontaktovat přímo na trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete podporu při podání stížnosti.

Vaši stížnost IPI vyhodnotíme společně s našimi odborníky. Po dokončení Vás budeme informovat o výsledku hodnocení.

Jste zúčastněnou stranou a chcete předložit informace v rámci šetření IPI?

Viz pokyny k předkládání informací zúčastněnými stranami.

Prohlášení o autorském právu

Když předkládáte informace Evropské komisi, musíte uvést prohlášení o autorském právu, přečtěte si prohlášení o pokynech k autorskému právu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy