Mezinárodní nástroj pro zadávání veřejných zakázek

Protekcionismus v oblasti zadávání veřejných zakázek je celosvětově na vzestupu. V posledním desetiletí studie ukázaly, že počet překážek při zadávání veřejných zakázek se znásobil pětinásobně. Tyto překážky při zadávání veřejných zakázek mohou mít mnoho podob. Mohou se jednat o právní ustanovení omezující de iure přístup na trh pro zahraniční uchazeče nebo o praxi de facto snižující šance zahraničních uchazečů na úspěch v zadávacích řízeních.

Mezi obecně pozorované omezující režimy nebo opatření přijaté ve třetích zemích patří:

  • Požadavky na místní obsah
  • Režimy cenových preferencí zvýhodňující domácí uchazeče v zadávacích řízeních
  • Právní omezení/zákaz pro zahraniční uchazeče účastnit se zadávacích řízení

Pro více informací o překážkách při zadávání veřejných zakázek vypracovala OECD taxonomii opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek, která omezují přístup na trh EU s veřejnými zakázkami.

Setkali jste se s překážkou ve třetí zemi?

Stížnost v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek můžete podat přímo na jednotném kontaktním místě prostřednictvím formuláře pro podávání stížností v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete - li při podání stížnosti podporu, kontaktujte nás přímo na adrese trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu

Vaši stížnost v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek posoudíme společně s našimi odborníky. Jakmile bude posouzení dokončeno, budeme Vás informovat o výsledku posouzení.

Jste zúčastněnou stranou a chcete předložit informace v rámci šetření v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek?

Viz pokyny k předkládání informací zúčastněnými stranami.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy