On-line nástroje a služby pro menší podniky

On-line nástroje a služby pro menší podniky

Služby pro malé a střední podniky (MSP)

Informace o veletrzích

  • Databáze obchodních veletrhů AUMA Informace o obchodních veletrzích v Německu a na celém světě, kterou poskytla AUMA, Sdružení německého obchodního veletrhu, s podrobnými informacemi o akcích, jako jsou data, údaje o distribuci, statistiky a informace o tom, jak kontaktovat veletrhy a organizátory akcí.

Malé a střední kapitoly obchodních dohod

Všechny nové obchodní dohody budou obsahovat kapitolu o malých a středních podnicích, pokud s tím partnerská země souhlasí. To by umožnilo lepší výměnu informací o otázkách přístupu na trh, jakož i plodnou spolupráci mezi Komisí a partnerskou zemí při řešení otázek souvisejících s malými a středními podniky v obchodní dohodě.

Kromě toho se dne 26. září 2018 smíšený výbor Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) ve zvláštním doporučení pro malé a střední podniky dohodl, že každá strana poskytne malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a přístupu na trh a že kontaktní místo pro malé a střední podniky na obou stranách bude spolupracovat na řešení specifických problémů malých a středních podniků.

Regionální asistenční služby v oblasti obchodu

Byla navržena a zavedena regionální kontaktní místa, která malým a středním podnikům v konkrétním regionu poskytují individualizované obchodní informace na podporu jejich potřeb, pokud jde o obchod v rámci regionu a EU. Cílem regionálních asistenčních služeb je podporovat uživatele informacemi, jako jsou informace o vývozních trzích, pomoc při přístupu na trh, poradenství ohledně regulačních otázek, pokyny týkající se specifických obchodních specifik jednotlivých regionů, s cílem lépe pomoci podnikům v jejich úsilí o internacionalizaci a jejich úsilí v různých regionech na celém světě.

Asistenční služba pro obchod Východního partnerství

Navštivte asistenční službu pro obchod v rámci Východního partnerství s cílem určit obchodní příležitosti, nalézt informace o podmínkách přístupu na trh a navázat kontakty s potenciálními partnery v pěti zemích Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina). Obchodníci mohou platformu využívat k tomu, aby zvýšili svůj vývoz a rozšířili se na další trhy.

Asistenční služba pro obchod v rámci Východního partnerství je projekt financovaný EU v rámci iniciativy EU4Business, navržený a prováděný centrem pro mezinárodní obchod s cílem posílit obchodní konkurenceschopnost mikropodniků a malých a středních podniků zemí Východního partnerství v rámci regionu a Evropské unie.

Asistenční služba Euromed Trade Helpdesk

Navštivte asistenční službu Euromed Trade Helpdesk s cílem určit obchodní příležitosti, nalézt informace o přístupu na trh a navázat kontakty s potenciálními partnery v 10 zemích Euromed (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Tunisko a Türkiye). Obchodníci ji mohou využít k růstu svého vývozu a expanzi na další trhy. Poskytuje rovněž statistiku obchodu se službami a toky přímých zahraničních investic.

Asistenční služba Euromed Trade Helpdesk je iniciativou financovanou EU, kterou navrhlo a provádí Mezinárodní obchodní centrum s cílem posílit obchodní konkurenceschopnost mikropodniků a malých a středních podniků zemí Euromed v rámci regionu a Evropské unie.

Kontaktujte nás

Konkrétní dotazy týkající se malých a středních podniků, přístupu na trh a informací na těchto internetových stránkách můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy