On-line nástroje a služby pro menší podniky

On-line nástroje a služby pro menší podniky

Služby pro malé a střední podniky (MSP)

Výzva k předkládání návrhů pro soutěž v zastáncích malých podniků

  • Výzvu k předkládání návrhů týkajících se soutěže o mistrovství malých a středních podniků společně organizovala skupina MSME, Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Mezinárodní obchodní centrum (ITC). Soutěž „Small Business Champions“ nabízí organizacím na podporu podnikání příležitost navrhnout inovativní a praktické způsoby, jak pomoci malým podnikům hrát aktivnější úlohu ve světovém obchodu.

  • Vzhledem k tomu, že se zvyšuje naléhavost řešení změny klimatu, cílem letošní roční hospodářské soutěže je podpořit malé podniky, aby snížily svou uhlíkovou stopu a měly prospěch z inovací v oblasti udržitelnosti, aby mohly hrát klíčovou úlohu při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelnosti a napomáhat našemu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

  • Lhůta pro předložení návrhů je 15. srpna 2022 ve 23:59 hod. SELČ. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Informace o veletrzích

  • Databáze veletrhů AUMA Informace o obchodních veletrzích v Německu a na celém světě, kterou poskytuje AUMA, Sdružení německého obchodního veletrhu, která nabízí podrobnosti o akcích, jako jsou data, údaje o distribuci, statistiky a informace, jak kontaktovat veletrhy a organizátory akcí.

Malé a střední kapitoly obchodních dohod

Všechny nové obchodní dohody budou obsahovat kapitolu o malých a středních podnicích, pokud s tím partnerská země souhlasí. To by umožnilo lepší výměnu informací o otázkách přístupu na trh, jakož i plodnou spolupráci mezi Komisí a partnerskou zemí při řešení otázek týkajících se malých a středních podniků v obchodní dohodě.

Kromě toho se smíšený výbor Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) dne 26. září 2018 ve zvláštním doporučení týkajícím se malých a středních podniků dohodl, že každá strana poskytuje malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a přístupu na trh a že kontaktní místo pro malé a střední podniky na obou stranách spolupracuje na řešení konkrétních otázek týkajících se malých a středních podniků.

Kontaktujte nás

Konkrétní dotazy týkající se malých a středních podniků, přístupu na trh a informací na těchto internetových stránkách můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy