24 november 2022

ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 6. ettevõtlusfoorum

Ürituse kohta

Kuues ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu ärifoorum annab suurepärase võimaluse keskenduda kõige uuematele poliitilistele algatustele nii Euroopa Liidu kui ka Pärsia lahe koostöönõukogu poliitikakujundamises ning vahenditele, mida kasutatakse praeguste kliimamuutuste, energiajulgeoleku, rohe- ja digipöördega seotud probleemide lahendamiseks. Ühisteatise „Strateegiline partnerlus Pärsia lahe riikidega“ poliitikaraamistikus moodustavad hiljutised ELi poliitikaalgatused, nagu Global Gateway, toiduga kindlustatus ja roheline kokkulepe, raamistiku ülemaailmseks tegevuseks koos selliste strateegiliste partneritega nagu Pärsia lahe koostöönõukogu. Üldteemasid käsitletakse ettevõtlusfoorumi põhisõnavõtu avaistungil ning neid uuritakse üksikasjalikumalt järgmistel paneelaruteludel ja paneelaruteludel.

Nende strateegiate vastuvõtmine ja rakendamine ei ole oluline mitte ainult Euroopa tulevase majandusstruktuuri jaoks, vaid pakub ka võimalikke mudeleid ja partnerlusi teistele riikidele kogu maailmas, sealhulgas Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikidele. Sellele poliitikale ja programmile keskendumisele lisanduvad üritusel nii Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide ettekanded ELi ettevõtjate investeerimis- ja kaubandusprojektide võimaluste kohta.

Registreeruge nüüd

Ürituse taust

Valitsused kogu maailmas lähevad kaugemale pandeemiajärgse taastumise majanduslikest väljakutsetest, et kehtestada kestliku pikaajalise majanduskasvu ja arengu strateegiad. Pandeemiajärgsel perioodil on EL ja Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriigid kujundanud välja poliitika ja rakendanud mitmeid meetmeid majanduse kestlikuks taastumiseks.

Nagu on märgitud 2022. aasta mais avaldatud ühisteatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Strateegiline partnerlus Pärsia lahe riikidega“, võttes arvesse pärast 1989. aasta ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu koostöölepingu sõlmimist toimunud rikkalikke arenguid ning vajadust palju tugevama ja ulatuslikuma koostöö järele, on EL kindlalt otsustanud teha Pärsia lahe piirkonnaga partnerlusi ja elavdada koostööd tugeva strateegilise partnerluse ja tugevate kahepoolsete institutsiooniliste raamistike kaudu.

Kaubanduse ja investeeringute suurendamine, kliimamuutuste vastu võitlemine, ülemaailmse tervishoiu- ja energiajulgeoleku tagamine ning sujuv rohepööre on kõik ühist huvi pakkuvad küsimused. Strateegiline partnerlus ELi ning Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriikide vahel suurendab mõlema partneri jõukust ja julgeolekut ning aitab üleilmsete probleemide lahendamisele oluliselt kaasa. Selline partnerlus tugineb traditsioonilistele tugevatele sidemetele, mis on Pärsia lahe koostöönõukogu liikmete ja ELi liikmesriikide vahel juba olemas.

Päevakord

Kui
24. november 2022
Kui
Esinduspalee, Brüssel
Jagage seda lehte: