24 Novembru 2022

Is-6-il Forum tan-Negozju UE-GCC

Dwar l-avveniment

Is-sitt Forum tan-Negozju UE-GCC jipprovdi opportunità ideali biex issir enfasi fuq l-aktar inizjattivi ta’ politika reċenti fit-tfassil tal-politika kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf u l-għodod li qed jintużaw biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-enerġija, it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Fil-qafas ta’ politika tal-Komunikazzjoni Konġunta dwar “Sħubija Strateġika mal-Golf” inizjattivi ta’ politika reċenti tal-UE bħall-Global Gateway, is-Sigurtà tal-Ikel u l-Patt Ekoloġiku jipprovdu qafas għal azzjoni globali ma’ sħab strateġiċi bħall-GCC. It-temi ġenerali se jiġu indirizzati fis-sessjoni ewlenija tal-Ftuħ tal-Forum tan-Negozju u se jiġu esplorati aktar fid-dettall f’suġġetti sussegwenti tal-panel u f’diskussjonijiet tal-panel.

L-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dawn l-istrateġiji huma importanti mhux biss għall-istruttura ekonomika futura tal-Ewropa iżda joffru mudelli u sħubijiet potenzjali għal pajjiżi oħra madwar id-dinja inklużi l-Istati Membri tal-GCC. Dan il-fokus tal-politika u tal-programm se jkun ikkumplimentat fl-avveniment bi preżentazzjonijiet miż-żewġ pajjiżi membri tal-GCC dwar l-investiment u l-opportunitajiet ta’ proġetti kummerċjali għan-negozji tal-UE.

Irreġistra issa

Sfond tal-Avveniment

Il-gvernijiet madwar id-dinja qed iħarsu lil hinn mill-isfidi ekonomiċi tal-irkupru ta’ wara l-pandemija biex jistabbilixxu strateġiji għal tkabbir u żvilupp sostenibbli fit-tul. Fil-perjodu ta’ wara l-pandemija, l-UE u l-Istati Membri tal-GCC fasslu politiki u implimentaw għadd ta’ miżuri għall-irkupru ekonomiku sostenibbli.

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — “Sħubija Strateġika mal-Golf” maħruġa f’Mejju 2022, minħabba r-rikkezza tal-iżviluppi mill-Ftehim ta’ Kooperazzjoni UE-GCC tal-1989, u l-ħtieġa għal kooperazzjoni ħafna aktar b’saħħitha u aktar komprensiva, l-UE hija determinata li tissieħeb mar-reġjun tal-Golf u tagħti ħajja ġdida lill-kooperazzjoni permezz ta’ sħubija strateġika robusta u oqfsa istituzzjonali bilaterali sodi.

Iż-żieda fil-kummerċ u l-investiment, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, l-iżgurar tas-saħħa globali u s-sigurtà tal-enerġija u tranżizzjoni ekoloġika bla xkiel huma kollha kwistjonijiet ta’ interess reċiproku qawwi. Sħubija strateġika bejn l-UE u l-GCC u l-Istati Membri tagħha se żżid il-prosperità u s-sigurtà taż-żewġ sħab u tagħmel differenza reali biex jiġu indirizzati l-isfidi globali. Sħubija bħal din se tibni fuq ir-rabtiet tradizzjonali b’saħħithom li diġà jeżistu bejn l-Istati individwali tal-GCC u tal-UE.

Aġenda

Fil —
24 ta’ Novembru 2022
Fejn
Palazz ta’ residenza, Brussell
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr